Mezinárodní cena vévody z Edinburghu a její držitelé z ECP

Share this article

Předávání cen DofE

Blahopřejeme všem novým držitelům Mezinárodní ceny DofE v ČR (DofE), kteří získali nejvyšší, zlaté ocenění. Studenti ECP – Natálie Nováková, Gabriela Vojtová, Matyáš Pilin, Sára Vlčková, Eliška Vacková, Prokop Prach, Michal Zapletal, Natálie Brízová and Jan Kolařík – tuto cenu obdrželi osobně přímo od prince Edwarda, vévody z Wessexu. Slavnostní večer proběhl v budově Senátu ČR.

Studenti ECP Natálie Brízová a Jan Kolařík na slavnostním večeru také hovořili (viz přibližně 6. min. a 35. min):

Chcete-li sledovat toto vložené video, přijměte prosím soubory cookie. statistics, marketing