Student ECP hovoří v televizi PrahaTV o projektu Otevřená věda

Share this article

Student Anglického gymnázia Kryštof Sršeň je jedním z talentovaných studentů středních škol, kteří si mohou vyzkoušet vědeckou práci v praxi v rámci projektu Otevřená věda. Záštitu nad tímto projektem má Akademie věd ČR. Tento 12 měsíční projekt probíhá pod dohledem odborníků. Studenti si mohli vybrat ze 105 témat.

Televizní reportáž

Náš student Kryštof Sršeň hovoří o svých zkušenostech s projektem v metropolitní televizi PrahaTV. Na záznam se můžete podívat zde:

„V této laboratoři jsem dělal např. gelovou elektroforézu, rozdělování DNA proteinů nebo různé metody na purifikace proteinů,“ řekl Kryštof Sršeň, student gymnázia The English College in Prague.“ 

„Akademie věd na všech svých pracovištích poskytuje příležitost středoškolákům zapojit se do reálného výzkumu, poznat o čem je současná věda, zkusit si teoretické poznatky uplatnit v praxi,“ řekla Michaela Marková, PR manažerka projektu Otevřená věda.

ECP and Academy of Sciences

Zájem je veliký. Jen na tento rok se přihlásilo 700 studentů. Přijatých bylo 100. 

„Z ročních stáží vznikají velmi zajímavé výstupy, protože studenti se nejen učí pojmout to vědecké téma, zpracovat ho do odborných výstupů, ať už jsou to články nebo odborné prezentace, ale učíme je také tu vědu popularizovat, prezentovat veřejnosti. Všichni stážisté Otevřené vědy se účastní největšího vědeckého festivalu, který Akademie věd pořádá,“ řekla Michaela Marková.

Otevřená věda a úspěchy ECP

V rámci projektu Otevřená věda 2019 už Kryštof za svůj výzkum získal ocenění. Svoji práci na téma „Rekombinantní příprava selektivních IGF-2 analogů“ přednesl na Studentské vědecké konferenci v Ústavu molekulární genetiky při Akademii věd. 

Kryštof není jediný student ECP, který je v projektu Otevřená věda zapojený. Emma Hamplová, Emma Kurucová a Karolína Zvoníčková také přednášely na zmíněné Studentské vědecké konferenci, která proběhla v listopadu 2019.

Pro rok 2020 získali účást na stážích při Akademii věd ještě čtyři další studenti Anglického gymnázia. Blahopřejeme Janu Kotrčovi, Danielovi Moravcovi, Tereze Nohejlové a Nelle Országhové.