Share this article

Emma Horáková

studentka 3. ročníku

Na Anglickém gymnáziu nejvíce oceňuji to, že ​umožňuje dosáhnout rovnováhy ve věcech, které by ​na ​ostatní​ch školá​ch mohl​o být obtížné skloubit. ​Náplň studia je dost​atečně​ náročná​ k tomu​, aby mě to donutilo posouvat ​mé ​hranice, ale ​přesto mi ​stále umožňuje ​najít si čas věnovat se ​​mým mimoškol​ním zálibám. ​Podobně můžeme říci, že i když si učitelé a studenti ​mezi sebou ​udržují profesionální a uctiv​é vztah​y založené na respektu​, žáci mají vždy pocit, že mohou s učiteli ​o čemkoli pohovořit a že ​jejich hlas​ je slyšet.