Share this article

Ing. Karel Hampl

rodič

ECP učí studenty vnímat svět kolem sebe komplexněji ve srovnání s tuzemskými školami. Velmi se mi líbí, jak škola přispívá k sebemotivaci žáků, ze strany vedení a učitelů vnímám všechny kroky jako promyšlený postup, který formuje naše děti ve vnímavé, samostatné, přátelské a vzdělané osobnosti s velmi lidskými postoji vůči svému okolí. Velmi oceňuji přátelskou atmosféru ve škole a na druhé straně i propracovaná pravidla, která jsou důsledně dodržována.