Koncert na podporu Stipendia Václava Havla

Share this article

Koncert na podporu Stipendia Václava Havla

Anežský klášter se naplnil zvukem hudby při benefičním koncertu k získání finančních prostředků na již druhé Stipendium Václava Havla. K hudebníkům a zpěvákům z Anglického gymnázia se připojili absolventka z roku 2015 Barbora ​​Hořejší a zvláštní host Mario Bihári. Publikum složené ze studentů, rodičů, zaměstnanců a členů správní rady si užívalo pestrý program moderní a klasické hudby.

Během koncertu se uskutečnila tichá aukce. Dohromady se všemy dary byla na stipendium vybrána impozantní částka v hodnotě přesahující 330 000 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na úhradu poplatků za studium pro druhého romského studenta, zatímco první stipendista Stipendia Václava Havla bude letos maturovat. Mezi předměty darované do aukce byly např. obrazy romských dětí, návštěva Parlamentu ČR – dar od p. Ivana Bartoše nebo osobní prohlídka safari s ředitelem safari ve Dvoře Králové, Přemyslem Rabasem.

Bývalý prezident Václav Havel a patron Anglického gymnázia souhlasil se založením stipendia nesoucího jeho jméno. Bývá uděleno mladému člověku z romské rodiny, pro kterého je vzdělání na naší škole přínosem.

Projev prezidenta republiky Václava Havla při odhalení pomníku Romům na místě internačního cikánského tábora a u příležitosti 50. výročí ukončení II. světové války v Evropě Lety u Písku, 13. května 1995

“Učme se naslouchat Romům, porozumět jim, opusťme přesvědčení, že my jako většina v této společnosti jsme měřítkem všech hodnot a náš životní způsob a námi vyznávané hodnoty normou pro všechny. Soužití všech národností v jednom státě samozřejmě podmiňuje společné přizpůsobení obecně platným občanským normám. To ovšem není v protikladu k dalšímu rozvíjení kulturního a jazykového dědictví menšiny, které obohacuje celou společnost. Kvalita vztahu k etnickým menšinám, tedy k těm, které cítíme jako jiné, je mírou kvality našeho občanského vědomí.”

Václav Havel