Vyučování na dálku na Anglickém gymnáziu během uzavření škol

Share this article

„Konvenční výuka se vrátí, avšak dopady současného učení online budou přetrvávat. Studenti a učitelé budou mít nové měřítko moderního vzdělávání: interaktivnější studijní zážitek orientovaný na reálný čas a inovace.“ Times Higher Education 

Anglické gymnázium v Praze je ohromeno mimořádně úspěšnou reakcí naší komunity na současnou situaci kolem nemoci COVID-19. Po náhlém uzavření všech škol byli naši studenti a učitelé zpět ve výukovém procesu ve virtuálních třídách během 48 hodin. Hned první den jsme uspořádali školení zaměstnanců a vytvořili jsme instrukce pro distanční vedení vyučování pro učitele i studenty ECP, které se neustále aktualizují na základě naší práce s @GoogleForEdu a zpětné vazby od školní komunity. Abychom minimalizovali narušení našich učebních osnov, postupujeme dle platného rozvrhu, i když v nižších ročnících jsme snížili množství výuky o 20%, abychom zkrátili čas trávený před obrazovkou a podpořili také relaxační aktivity.

Prostřednictvím aplikací Google Hangouts a Meet jsme jako prioritu stanovili konektivitu přes video a audio, jelikož naši studenti potvrdili, že si cení osobního kontaktu se svými učiteli. Třídní učitelé pravidelně komunikují se žáky své třídy a pokud se student výuky online neúčastní, kontaktujeme rodinu. Výchovná péče zůstává zachována. Naši učitelé usilovně pracují na tom, aby poskytovali poutavé a silné studijní zkušenosti, které zahrnují spolupráci mezi studenty, důraz na využití v reálném světě, online prezentace, atd. Komunikujeme s vedením škol v Asii a Velké Británii a sdílíme své zdroje o e-learningu a potřebné relaxaci na sociálních sítích, aby naše poznatky mohli využít i ostatní v naší globální komunitě.

Rodiče i studenti prostřednictvím e-mailu a nedávného průzkumu poskytli pozitivní a podpůrnou zpětnou vazbu o našem programu výuky online. Některé z komentářů jsou anonymně k dispozici níže:

Co říkají studenti Anglického gymnázia v Praze o současné online výuce?

„Učitelé nám poskytují tolik pomoci, kolik je jen možné.“

„Myslím si, že učitelé mají velké pochopení pro danou situaci a chtěl bych hlavně všem poděkovat za to, jak skvěle se jim daří podporovat, abychom se cítili dobře jak v hodinách, tak i mimo výuku.“

„Materiály poskytnuté učiteli jsou snadno dostupné. Můžeme také klást dotazy i v době, kdy hodina zrovna neprobíhá.“

„Celkově vzato se mi opravdu líbí plánování hodin a to, že stále máme své předměty a pracujeme v nich. Také konferenční hovory fungují velmi dobře, pokud mají ostatní vypnuté mikrofony a mluví jen učitel.“

„Každý učitel je otevřený návrhům na zlepšení výuky a všichni učitelé i studenti se velmi snaží, aby vše fungovalo, takže pokud to takto bude probíhat i nadále, nebudu mít pocit, že jsme zameškali mnoho obsahu z výuky.“ 

Zdroj: Výsledky průzkumu e-learningu mezi studenty 18/3/2020

Zkušenosti s výukou online – ocenění ze strany rodičů:

„Děkujeme. Palec nahoru za nastavení online výuky! Zdravíme a držíme vám palce.“

„Velice vám děkujeme za zvládnutí situace s tak vysokou úrovní profesionality a lidského přístupu. S hlubokou úctou a díky.“ 

„Během několika vyučovacích hodin online jsem byla přítomna a byla jsem velmi příjemně překvapena, jak nejen moje dcera, ale i ostatní studenti pracují dobře a zodpovědně. Držíme palce, aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu. Přeji vám pevné nervy a spoustu síly všem učitelům i ostatním, kteří tvoří úžasnou podporu.“