Absolventi ECP 2021 míří na prestižní univerzity

Share this article

2021 graduates

66 našich studentů, kteří maturovali v létě 2021, získalo umístění na své nejpreferovanější univerzitě. Patří mezi ně Cambridge, University College London, Durham, Warwick, Exeter, Bath, Bristol, King’s College London, New York University, University of British Columbia, University of Amsterdam, Leiden, TU Munich, Trinity College Dublin, ČVUT, Univerzita Karlova a další.

Co se týče úspěšnosti přijetí na univerzity, rok 2021 byl pro nás jeden z nejlepších v historii školy. 98 % ze studentů, kteří se hlásili na vysokou školu, uspělo na své nejpreferovanější univerzitě. Toto číslo se v den výsledků obvykle pohybuje mezi 77–82%. Nejvíce našich absolventů nyní odchází studovat do Nizozemska. Pro 27,7 % studentů jsou univerzity v této destinaci první volbou. Velká Británie si stále drží silnou pozici s 26,3% studentů, kteří si tuto zemi volí pro studium. Přibližně 19 % studentů se rozhodlo jít na univerzitu v České republice, přičemž nejoblíbenější volbou byla Univerzita Karlova (většina studentů si zvolila medicínu nebo práva).

Ostatní studenti poputují do různorodé škály destinací, kterými jsou Kanada (4 studenti), USA (2 studenti), Itálie (2 studenti), Německo (1 student) nebo Irsko (1 student). Studovat budou například na University of British Columbia, NYU, Boston University, TU Munich a Trinity College Dublin.

Blahopřejeme našim čerstvým absolventům a přejeme jim vše nejlepší v další kapitole jejich života.

ECP graduates 2021