Členka správní rady ECP převzala prestižní ocenění

Share this article

Anglické gymnázium srdečně blahopřeje jedné ze svých zakládajících členů, Dr. Barbaře Day MBE, k tomu, že nedávno v Senátu zaznělo její jméno mezi osmi osobnostmi oceněnými Ústavem pro studium totalitních režimů.

ÚSTR vyznamenal Dr. Day za „její mimořádný přínos k reflexi moderní historie“. Další držitelé podobných ocenění zahrnují disidenta a šéfredaktora titulů kulturního revue Lettre internationale a Přítomnost Tomáš Vrba, spolu se Sabinou a Janem Kratochvilovými, kteří v Brně v roce 2007 založili Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století.

Ústav pro studium totalitních režimů je česká vládní agentura a výzkumná instituce. Od svého založení v roce 2007 je jeho cílem shromažďovat, analyzovat a zpřístupňovat dokumenty z nacistického a komunistického totalitního režimu. ÚSTR je zakládajícím členem Platformy evropské paměti a svědomí.

Dr. Day řekla: „Vždy jsem obdivovala Ústav pro studium totalitních režimů a jeho práci a je mi ctí, že jsem toto ocenění získala. Vnímám, že ocenění není jen pro mne, ale také pro všechny, kteří se podíleli na undergroundových seminářích a předávali své znalosti další generaci.“

Dr. Day je zakládající členkou správní rady Anglického gymnázia od roku 1994 a působí ve výboru rady pro vzdělávání. Je také předsedkyní školské rady. V roce 1998 obdržela Pamětní medaili prezidenta Václava Havla a v roce 2002 řád britského impéria MBE. Její profil si můžete přečíst na webu ECP.