ECP a obnovitelná energie

Share this article

Renewable energy at ECP
Zdroj fotografie: akademiepraha.cz

Od 1. ledna 2020 Anglické gymnázium odebírá ekologicky šetrnou elektřinu

V návaznosti na přiznání si globální klimatické krize a akutní potřeby snížit emise skleníkových plynů výbor změn při studentské radě ECP a klub na podporu životního prostředí společně požádali vedení školy o přechod k dodavateli obnovitelné energie. 

Škola uzavřela novou smlouvu na poskytování elektřiny s dodavatelem PREekoproud, který poskytuje přibližně 69% energie z biopaliv, 28% z vodní energie a 3% ze sluneční energie. Pravost původu této energie je prokázána vystavením certifikátu záruk původu z obnovitelných zdrojů (EECS-GO RES-E) evidovaných v systému operátora trhu. Překvapivě je nový poskytovatel elektřiny také o něco levnější.

Anglické gymnázium tímto jde příkladem pro jednotlivce i další organizace. Každý krok ke snížení škod na naší planetě je chvályhodný a studentská rada vedení školy děkuje za spolupráci. Rada ovšem věří, že škola by se mohla pokusit stát se ještě ekologičtější.