ECP jako centrum špičkového profesionálního rozvoje

Share this article

S potěšením oznamujeme, že Anglické gymnázium (ECP) bylo vybráno jako jedna ze sedmi škol v síti COBIS, které mohou poskytovat pedagogické zaškolení, a to na základě konkurenčního globálního výběrového procesu. Rada britských mezinárodních škol (COBIS) je přední sdružení kvalitních britských škol v zámoří. Toto seskupení spolupracuje se vzdělávacími institucemi po celém světě.

O programu

Program školících škol byl vytvořen „s cílem umožnit školám prokázat šíři a kvalitu jejich závazku k profesním rozvoji“, uvádí COBIS. Zaměřuje se na různé cesty kariérního postupu, přípravu nových učitelů a rozvoj celého pedagogického sboru. Školy v tomto programu působí jako „regionální střediska“ pro profesionální vzdělávací akce a modelové osvědčené postupy při rozvoji pedagogů. COBIS také doufá, že tento program z dlouhodobého hlediska pomůže podpořit růst počtu pedagogů ve světě.

Fiona Rogers, zástupkyně generálního ředitele a ředitelka profesního rozvoje a výzkumu v organizaci COBIS, napsala, že ECP propaguje „dobré nápady podpořené nadšením, dostatečnou časovou dotaci a pravidelnou zpětnou vazbu vůči vedení školy… Jako malá škola jsou na dobré cestě .“

Sdílení s komunitou

V posledních několika letech Anglické gymnázium pořádalo řadu konferencí. Patří sem akce ve spolupráci s Asociací středoevropských škol, Akademií věd ČR a iniciativou WomenEdCzech. Pravidelně pomáháme nebo se účastníme IB školení „job-like“. Tyto semináře umožňují učitelům předmětů z celého regionu sdílet pedagogické znalosti a poskytují další odborné semináře, jako například večer o výuce anglické literatury na českých školách nebo seminář o ochraně dětí na internetu.

Učitelé z ECP navíc sdílí své oblasti odborných znalostí lokálně i celosvětově. Někteří zaměstnanci hovořili na konferencích, jsou hodnotiteli prací v programu IB, prezentují na webinářích o systémech pro řízení učení, píší akademické publikace apod. Zaměstnanci ECP jsou velmi aktivní v rámci celoživotního vzdělávání.

Náš přístup k pedagogickému rozvoji

Naším posláním pro profesní rozvoj je „oslavovat, podporovat a zlepšovat výuku a učení v Anglickém gymnáziu“. Naši talentovaní učitelé se nadále zabývají rozvojem vlastních pedagogických technik a sdílejí je i se svými kolegy. Vytvořili jsme komunitu pro spolupráci při profesním rozvoji, která zahrnuje:

  • Postupy založené na evidenci – důkazy z primárního a sekundárního výzkumu jsou v našem rozhodovacím procesu prvořadé.
  • Analýza a hodnocení – vyhodnocujeme účinnost naší vlastní výuky a změn a přizpůsobujeme se získaným zjištění.
  • Kultura důvěry a riskování – díky tomu umožňujeme kolegům neustále se zdokonalovat v podpůrném prostředí, které respektuje rozmanitost.

Aktivně podporujeme vzdělávací výzkum a nové nápady. Zaměstnanci navrhli a implementovali jazykové výměny, program mentoringu studentů 6. ročníku pro 1. ročník, přírodovědné výlety, dny budování komunity a další. Pro ty, kteří chtějí dosáhnout kariérního postupu, je zaveden systém stínování vedoucích pracovníků. Nedávno dva naši pedagogové dokončili akreditaci v programech jako je nová pedagogická kvalifikace (NQT) či kvalifikace pro vyšší vedení školy (NPQSL).

Toto uznání pro naši školu jako školícího centra pro COBIS je velkým závazkem. Směruje nás k celoživotnímu vzdělávání, inovacím a sdílení našich nejlepších postupů na místní i celosvětové úrovni. Více informací o zmíněném programu je k dispozici zde.

Emily Rankin, zástupkyně ředitele pro vyšší školu/Vyučování a učení