ECP nabízí nové Schwarzenberské stipendium

Share this article

Schwarzenberg Scholarship

Anglické gymnázium, které letos slaví 25. výročí svého vzniku, s potěšením oznamuje, že jeho český patron Karel Schwarzenberg souhlasil s tím, že svým jménem zaštítí nové stipendiem, které rovněž finančně podpoří.

Schwarzenberské stipendium umožní českému studentovi navštěvovat Anglické gymnázium po dobu čtyř let. Cílem stipendia je přilákat studenta, který by si bez stipendia studium na naši škole nemohl dovolit. Vhodnost uchazeče bude posouzena na základě pravděpodobnosti, že se díky studiu jeho životní šance a akademické úspěchy výrazně zlepší.

Ředitel Anglického gymnázia, Dr. Nigel Brown, uvedl: „Schwarzenberské stipendium je důležitým článkem stipendijního programu ECP. Naše dva zakládající patrony, jeho královskou Výsost prince z Walesu a prezidenta Václava Havla, již oslavujeme tím, že umožňujeme mladým lidem těžit ze vzdělávání na Anglickém gymnáziu díky stipendiím založeným jejich jmény. Nyní můžeme přidat třetí stipendium pojmenované podle našeho současného českého patrona, pana Schwarzenberga. Je to vynikající zpráva v jubilejním roce našeho 25. výročí.“

Uzávěrka přihlášek ke stipendiu je 3. dubna 2020.

Studenti Anglického gymnázia Alfred Byrne, David Jehlička, Julie Weissová a Selma Kaymakci nedávno pana Schwarzenberga navštívili. Pořídili nahrávku jejich rozhovoru, který byl pro ně velmi inspirativní. Mimo jiné se studenti pana Schwarzenberga ptali na jeho podporu pro stipendia pro studium na Anglickém gymnáziu. Byli velice poctěni, že měli příležitost si s panem Schwarzenbergem neformálně pohovořit.