Anglické gymnázium vzpomíná

Share this article

ECP on Remembrance Sunday

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů, který vždy připadá na listopadovou neděli, je důležitým datem v kalendáři Anglického gymnázia. Naši studenti reprezentují školu při každoroční vzpomínkové akci u příležitosti Dne válečných veteránů (Poppy Appeal) na britském válečném hřbitově v Olšanech.

Poppy Appeal Královské britské legie

V průběhu celého minulého týdne jsme si připomínali ty, kteří zahynuli nejen během 1. a 2. světové války, ale i během následných konfliktů, například v Afghánistánu, kde nedávno padli vojáci jak z České republiky, tak z Velké Británie. Celý týden je zasvěcen vzpomínkám na ty, kteří zahynuli, jejich rodiny a jejich oběť. Školní shromáždění na toto téma vedly studentky Linda Novobilská a Alexandra Brízová. Vysvětlovaly studentům, proč je tento týden ve Velké Británii tak důležitý. Královská britská legie pořádá jednu z největších sbírek v zemi. Dobrovolníci prodávají červené papírové máky, aby shromáždili finanční prostředky na pomoc veteránům a jejich rodinám.

Flanderská pole

Červený mák je symbolem této charity, protože je první květinou, která po skončení bojů 1. světové války vyrostla na polích severní Francie a Belgie. V roce 1922 byla v jižním Londýně otevřena továrna, kde papírové máky vyráběli zranění veteráni. Každoročně dobrovolníci prodají po celé Británii kolem 36 milionů kusů papírových ozdob ve tvaru máku. Se zásobou máků a s kasičkami postávají na ulicích, před obchody a železničními stanicemi.

Zástupci ECP

V neděli se prezident Studentské rady Michael Best připojil k Lindě a Alexandře. S pomocí dalších členů Studentské rady Michael organizoval prodej máků ve škole. Vzpomínkového obřadu se zúčastnili také Dr. Brown s manželkou, pan Straughan, který sloužil v královském námořnictvu, a paní Hearn, jejíž český otec byl členem 311. perutě českých pilotů v britském letectvu RAF během 2. světové války. Podobný slavnostní obřad, jako se slavil v Praze, se koná v každém městě a vesnici ve Velké Británii a připomíná krajany, kteří odešli bojovat, ale nikdy se nevrátili.

100. výročí

Letošní ceremoniál byl samozřejmě obzvláště výjimečný, protože si připomínáme 100. výročí konce 1. světové války, která si vyžádala životy 16 milionů lidí. Datum a čas obřadu byly významné: jedenáctá hodina jedenáctého měsíce nám připomněla, že v ten den v roce 1918 zbraně konečně utichly. Během obřadu pomohli Linda, Alexandra a Michael členům spolku 1st Prague Cubs and Scouts položit náboženské symboly na hroby těch, kteří zemřeli ve službě své země. Krátce se zastavili u každého hrobu, aby si připomenuli syny, manžely a otce, kteří tam byli pohřbeni. Někteří z padlých nebyli o moc starší než naši studenti.

Pozvání britského velvyslance

Po ceremoniálu se všichni vrátili na britské velvyslanectví k tradičnímu obědu. Mohli si tak prohlédnout nádherný Thunovský palác s úžasným výhledem na Prahu a také ochutnat vynikající pokrmy připravené šéfkuchařem pana velvyslance.