Lípa svobody na zahradě Anglického gymnázia

Share this article

Lime Tree

Oslava lípy svobody na Anglickém gymnáziu

V sobotu jsme oslavili Mezinárodní den stromů. V rámci letošního tématu školního roku Příroda jsme zavzpomínali na historii našeho výjimečného stromu – lípy svobody, jejíž 90. výročí oslavíme příští sobotu.

Založení Československa

Na plaketě u stromu je nápis, že lípa byla zasazena dne 27. října 1928 u příležitosti 10. výročí založení Československa. Mnozí však nevědí, že se jedná o jednu z  podobných symbolických 1 918 lip vysázených po celé republice.

Zasazena v roce 1928

V roce 1928 zasadili tehdejší studenti místní školy vlastní strom svobody. K nim se v předvečer desátého výročí založení republiky připojili zástupci Vysočanské radnice. V té době se blížilo i desáté výročí konce první světové války. Během listopadového týdne vzpomínek na válečné veterány si toto důležité výročí připomeneme. Oficiální jméno stromu je Lípa svobody ve Vysočanech a bude jí už 85 let. Když jsme strom naposledy v roce 2015 změřili, měl obvod 187 cm. V roce 2012 členové správní rady gymnázia vysadili u parkoviště další lipový strom. Pod jeho kořeny byla umístěna pamětní schránka. V ní jsou uloženy infomace pro ty, kteří přijdou po nás, aby se o škole a jejích žácích dozvěděli více.

Zelené srdce gymnázia

Po otevření Anglického gymnázia v Praze v září 1994 se lípa stala zeleným srdcem školní zahrady. Nyní je i místem, kde probíhá rozlučkové grilování maturantů před svatým týdnem, během kterého se připravují na závěrečné zkoušky. Jsme hrdí na to, že jsme součástí celorepublikové sítě lipových stromů, a studenti jsou rádi, že mohou trávit polední přestávku ve stínu lipových větví.