ECP vzpomíná na Karla Schwarzenberga, patrona školy

Share this article

Karel Schwarzenberg se ujal v roce 2013 patronství po smrti Václava Havla, díky jehož iniciativě naše Anglické gymnázium v roce 1994 vzniklo.

Karel Schwarzenberg patronství v ECP bral velmi vážně a navzdory zdravotním potížím se snažil vždy přijít na významné školní akce – na Dny zakladatelů školy nebo na Maturitní slavnosti.

Díky jeho velkorysosti k našim stipendiím přibylo v roce 2020 i Stipendium Karla Schwarzenberga. Před dvěma lety jsme společně vytvořili Cenu Karla Schwarzenberga, která je oceněním pro studenta, jenž má nejen vynikající znalost historie, ale dobře chápe historické souvislosti, je schopen je aplikovat na současnost a zároveň má zájem o věci veřejné. Karel Schwarzenberg věřil, že právě tyto schopnosti jsou předpokladem dobrých politiků. Jako politik patřil mezi nejvýraznější tváře české politické scény. Vždy se snažil o zvýšení politické kultury a i když neuspěl v prezidentské volbě, stal se pro mnoho mladých lidí politickou i morální autoritou.

Zároveň byl respektován evropskými a světovými politiky pro svou rozvahu a moudrost.
Carl Bildt „Byl to nejmoudřejší Evropan – v nejhlubším smyslu slova – kterého jsem měl to štěstí poznat.“
David Lidington (bývalý britský ministr pro Evropu) „Karel Schwarzenberg byl jedním z nejmoudřejších a zároveň jedním z nejvtipnějších kolegů, se kterými jsem pracoval na evropských a mezinárodních záležitostech.“

Karel Schwarzenberg také zásadně podporoval studenty v jejich úsilí o získání prostředků pro Stipendium Václava Havla určeného romským dětem. Na studenty, kteří o Stipendium Václava Havla pečují a získávají pro něj potřebné prostředky, si udělal čas a sám jim vysvětlil, proč právě romská otázka je mu blízká. Pro všechny to bylo nezapomenutelné setkání.

O dění ve škole se aktivně zajímal. Měl velikou radost ze všech akademických úspěchů, ale především z aktivit studentů, v nichž viděl veliký potenciál pro rozvoj naší země a zvláště co se týče charitativních projektů pro rozvoj humanity jako takové.

Ještě před 14 dny podpořil tým studentů, který připravoval studentskou konferenci MUN a poslal jim sponzorský dar na pokrytí nákladů konference. Zpráva o jeho odchodu je zastihla poslední den konference.

Podpora aktivit studentů byla vždy velkou vzpruhou a radostí pro všechny zúčastněné.
Jeho odkaz uchováme v paměti, zůstane pro nás mementem a závazkem.
Služba, jež byla jeho životním programem, je i naší prioritou, a proto věříme, že jeho poselství v naší škole bude žít dál.

Myslíme i na rodinu knížete a vyjadřujeme jí naši hlubokou soustrast.