Havlovo Memorandum

Share this article

Havel's Memorandum

Anglické gymnázium letos slaví své 25. výročí založení. Jako projev uznání našemu zakládajícímu patronovi Václavu Havlovi připravil vedoucí dramatické výchovy na ECP, Logan Hillier, představení hry Memorandum.

V produkci starších žáků byla tato Havlova divadelní hra minulý týden uvedena v Divadle Na Prádle. Představení bylo charitativní a veškerý výtěžek ze vstupenek putoval do fondu na Stipendium Václava Havla.

V souladu s tématem letošního školního roku Technologie je provedení hry stylisticky inspirované futurismem šedesátých let. Je to skvělá příležitost k prozkoumání, přiblížení a interpretaci důležitých tvůrčích a intelektuálních témat v Havlově díle. Nabízí se zde tedy důležitý vhled do smýšlení našeho zakládajícího patrona jako dramatika.

Chcete-li sledovat toto vložené video, přijměte prosím soubory cookie. statistika, marketing