Anglické gymnázium – novou členkou řídícího orgánu se stala Miroslava Kopicová

Share this article

Anglické gymnázium – novou členkou řídícího orgánu se stala Miroslava Kopicová

Miroslava Kopicová, bývalá ministryně školství, přijala pozvání Anglického gymnázia působit v řídícím orgánu školy. Přidá se tak ke 13ti dalším odborníkům, českým i britským, jejichž úlohou je udávat škole směr, vytvářet širší strategický rámec a radit řediteli školy.

Ředitel gymnázia, Dr. Nigel Brown, k tomuto jmenování řekl:

„Jsme potěšeni, že Miroslava Kopicová přijala naše pozvání vstoupit do řídícího orgánu Anglického gymnázia v Praze. Jeho členové, pocházející z ČR i z Velké Británie, mají širokou škálu zkušeností a dobrovolně poskytují svůj volný čas, aby podporovali liberální hodnoty a cíle naší školy a pomohli nám rozvíjet a nadále poskytovat prvotřídní vzdělání pro naše především české studenty. Paní Kopicová přinese do řízení školy jedinečnou perspektivu a jsme rádi, že nám v českých vzdělávacích záležitostech bude radit bývalá ministryně školství. „

Miroslava Kopicová k tomuto jmenování řekla:

„Oslovení stát se členkou boardu jsem vnímala jako privilegium. ECP pro mne, jako člověka, který se zabývá školstvím dlouhá léta, vždy představovala vysokou odbornou i morální kvalitu. Úcta k zakladatelům ECP, princi Charlesovi i prezidentu Havlovi, je něčím, co sdílím a co stále vnímám v atmosféře školy. Vynikající osobnosti v boardu, vedení školy i úspěšní absolventi jsou pýchou školství. Krátká zkušenost s činností ECP a s vystupováním jejích studentů mě oslovily zejména v tom, jak učitelé zvládli překonat obvyklý ostych a uzavřenost studentů a jak jim vštípili otevřenost, humor a zároveň hledání souvislostí. Je to veliká inspirace pro mou vlastní práci, pro hledání cesty dalšího rozvoje vzdělávání. Doufám, že mé zkušenosti a znalost školství, stejně jako zapojení do zkoumání hlavních společenských výzev a jejich řešení, mohou být inspirací pro ECP. Vzdělávání v současné době nabývá na významu. Ráda bych ECP pomohla při rozhodování o dalších koncepčních krocích stejně jako při usnadňování jejich realizace.“

Stávající členové správní rady:

Ann Lewis, Zdeněk Tůma, Elizabeth Cooke, Barbara Day, Vladimír Dvořáček, Simon Eliot, Petr Fiman, Jan Grozdanovič, Jan Kovařovic, Karel Kuhnl, Margaret Rudland, Katie Schoultz, Weston Stacey

Jejich životopisné údaje naleznete na www.englishcollege.cz.