Občanská nauka

Občanská nauka a výchova k morální odpovědnosti (PSME: Personal, social and moral education)  je specifický předmět, který kombinuje akademické znalosti s osobním přístupem k široké škále oblastí. Pokrývá též mnoho občanských témat. PSME vyučují třídní učitelé a třídy tak dostávají příležitost pracovat společně jako tým. Koordinátor občanské nauky pravidelně zve do školy odborníky z nejrůznějších oborů, aby studentům kvalifikovaně  objasnili taková témata, jako je např.zneužívání drog.

Důležitou složkou občanské nauky jsou diskuse. Studenti se učí, jak jsou při rozhodování důležité etické otázky, ale také se dozvídají, že může existovat mnoho morálních dilemat. Tyto diskuse také studentům pomáhají zkoumat všechny aspekty tématu s morálním dopadem na jednotlivce i na společnost.