Oslava Dne zakladatelů školy 2022

Share this article

ECP Year 1 Choir

Zakládající patroni

Pražská křižovatka poskytla oslavě Dne zakladatelů Anglického gymnázia skvělé útočiště. Tato krásná budova ze 14. století je spojena s naším českým zakladatelem, patronem Václavem Havlem. Na akci jsme oslavovali úspěchy našich studentů a vzpomínali na osobnosti zodpovědné za otevření naší školy v roce 1994. Letos jsme vzdali hold našemu zakladateli na britské straně, Charlesovi, princi z Walesu, nyní Jeho Veličenstvu králi Karlu III.

Předseda správní rady školy, Denis Keefe CMG, všem připomněl zájem prince Charlese o Prahu a jeho úsilí z počátku 90. let o obnovu jejích historických budov po letech zanedbané péče. Princ Charles měl také velký zájem o vzdělávání, takže když ho Václav Havel požádal, zda by se společně s ním nestal jedním z patronů ECP, ochotně souhlasil. Přátelství Havla a prince Charlese bylo založené na společných zájmech, včetně architektury. Prokázala to jejich společná podpora Pražského památkového fondu při práci na rekonstrukci zahrad pod Pražským hradem.

Královské návštevy

Denis Keefe vzpomínal na první návštěvu prince Charlese v Anglickém gymnáziu. V roce 2000 ho doprovázel na prohlídku oddělení umění. Charles byl vystavenou prací a konverzací se studenty tak nadšený, že kvůli svému napjatému rozvrhu musel najít taktický způsob, jak diskusi ukončit.

Hosté mohli zhlédnout video s historickými záběry z obou návštěv prince Charlese v naší škole. Jedna z jeho nejoblíbenějších písní tvoří soundtrack k tomuto videu. Tuto píseň zařadil do speciálního rozhlasového programu, v němž poděkoval dobrovolníkům z nemocničního rádia, kteří během pandemie covidu pomáhali bavit pacienty a personál v britských nemocnicích.

Akademické úspěchy

Avšak Den zakladatelů školy není pouze o vzpomínání. Slavíme zde také úspěchy současných studentů. Udělovány jsou ocenění za úspěchy v jednotlivých předmětech a několik studentů získává akademické ceny zakladatelů za prospěch.

Ocenění za talent

Kromě cen za akademické výkony získalo celkem jedenáct studentů ocenění za talent jaké výraz podpory jejich zájmů mimo školu. Loňští vítězové těchto ocenění nám řekli, jak investovali svou finanční odměnu. Jedním z nich byl držitel Stipendia prince z Walesu Kryštof Folbrecht. Z odměny si koupil dron s kamerou, aby mohl rozvíjet svůj zájem o filmovou tvorbu. Anglické gymnázium povzbuzuje studenty, aby se věnovali svým koníčkům. Finanční odměny jsou využity například na nákup zařízení na výrobu dortů pro talentovanou studentku, která by si jednou chtěla otevřít vlastní kavárnu, nebo na nákup keltské harfy pro jednu z našich ukrajinských studentek, která musela svou velkou harfu při útěku do Prahy nechat doma.

Vystoupení

Nechybělo ani hudební a dramatické umění. Slyšeli jsme Shakespearův Sonet 66, jež je stejně aktuální dnes jako byl v roce 1609, se silným důrazem na sílu lásky. Díky hudebním číslům ve škále od Adele po Vivaldiho se pro každého našlo něco a při závěrečném vystoupení večera se sešli všichni naši studenti 1. ročníku, aby společně zazpívali píseň Christiny Perri A Thousand Years.

Výtvarné umění

Nezapomněli jsme ani na výtvarné umění. Díky nádherným mezaninovým výstavním prostorům Pražské křižovatky jsme mohli vystavit všechny práce našich oceněných výtvarníků.

Předseda Studentské rady

Během jednoho z mnoha vrcholů večera novopečený předseda studentské rady Radim Sirůček dojemně promluvil o tom, co pro něj naše škola znamená.

Radim hovořil o hodnotách Anglického gymnázia. Řekl: „Jsem si jistý, že se mnou budete souhlasit, že některé z nejdůležitějších hodnot, na kterých byla naše škola postavena, jsou otevřenost, laskavost, respekt a zdravé ambice. Hodnoty, které byly inspirovány patrony naší školy.“