Pocta Ivanu Havlovi

Share this article

Ivan Havel at the ECP Václav Havel Scholarship concert.

Anglické gymnázium přijalo smutnou zprávu o nedávném smrti Ivana Havla. Bratr našeho zakládajícího patrona Václava Havla, Ivan, byl dlouholetým zastáncem ECP. Byli jsme proto poctěni a potěšeni, když souhlasil, že nám umožní, abychom na jeho počest po něm pojmenovali cenu pro úspěšného studenta.

Cena Ivana M. Havla

Cenu získal poprvé v květnu 2020 student Victor Slimák. ECP každoročně uděluje svým studentům 45 cen napříč celou řadou školních předmětů. K dispozici je také sedm cen, které oceňují zvláštní úspěchy studentů.

Univerzální člověk

Jednou z těchto ocenění je i Cena Ivana M. Havla, kterou udělujeme studentovi, jenž může být charakterizován jako univerzální člověk. Specializace je v dnešní společnosti čím dál důležitější, avšak univerzální člověk vyniká ve více než jedné disciplíně. Cenu získává student, který je především vědecky založený, stejně jako sám Ivan Havel. Vítěz by měl prokázat výjimečný talent napříč vědeckými obory, avšak měl by také dobře rozumět humanitním oborům, umělecké tvořivosti a být schopen aplikovat interdisciplinární kompetence v několika předmětech. Cena Ivana M. Havla oceňuje tvrdou práci, nadšení a ochotu studovat nad rámec učebních osnov. Je to pocta Ivanovi Havlovi.

Bratři

Jak zmiňují nekrology, Ivan Havel byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra. Byl dva roky mladší než jeho bratr Václav a dříve působil jako ředitel Centra teoretických studií, které bylo výsledkem společného úsilí Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Jako expert na kybernetiku, umělou inteligenci a robotiku byl v letech 1990 až 2019 šéfredaktorem časopisu Vesmír.

Na Ivana Havla budeme vděčně vzpomínat za jeho podporu při povzbuzování našich studentů v tom, aby se rovněž stali univerzálními osobnostmi.