Reflexe

Kniha zážitků a Pre CAS blog

Moje cesta za poznáním (světa i sebe)

Žijeme ve velmi rušném světě a často nemáme čas se zastavit a přemýšlet o tom, co jsme zažili a co jsme se naučili. Ovšem umění reflexe je naprosto zásadní pro osobní růst a pro budoucí rozhodování.

Úvahy nás nejen přimějí přemýšlet o našich činech, ale také rozvíjet myšlení, protože musíme formulovat, co bylo dobré, nebo špatné, snadné, nebo náročné a proč. Zapisování reflexí podporuje naše výrazové dovednosti, což je neméně důležité.

To je důvod, proč naši studenti z 1.a 2. ročníku každý měsíc zapisují jednu úvahu o nejméně jedné činnosti, kterou během toho měsíce dělali. Zaznamenávají ji do své Knihy zážitků, která se velmi často stává jejich osobním deníkem a uchovává to, co by se jinak v jejich rušném životě ztratilo.

Studenti 3. a 4. ročníku si vytvářejí blogy, které jsou už na vyšší úrovni a  přibližují se standardům požadavkům IB. Studenti zde reflektují své tvůrčí pokusy, svoji práci pro potřebné a své sportovní výkony.  V programu IB je reflexe přirozenou součástí studia, a proto je tato příprava studentům užitečnou průpravou jak pro IB, tak i pro život. 

Podívejte se zde, jak vypadá Kniha zážitků. Podívejte se, jak vypadá PRE CAS blog (příklad 1, příklad 2, příklad 3, příklad 4, příklad 5). 

Komplexní hodnocení třídního učitele

Jedním z hlavních cílů naší školy je pomáhat studentům rozvíjet celou jejich osobnost. Program :more v tom hraje klíčovou roli, protože nabízí mnoho příležitostí a možností. Důležitou úlohu v životě studentů hrají třídní učitelé, neboť podporují každého jednotlivého studenta během jeho studia. Třídní učitel nejenže studentům radí ohledně akademického pokroku, ale také jim pomáhá odhalit celý jejich potenciál. Může poradit, co by bylo nejlepší zkusit, co prozkoumat, v čem pokračovat. Pomocí tohoto nepřetržitého dialogu si studenti mohou najít svou nejlepší cestu k vlastnímu rozvoji. Na konci školního roku třídní učitelé píší  každému studentovi komplexní hodnocení, v kterém sledují, k jakému vývoji u nich došlo a čeho během roku dosáhli jak v akademické, tak i v osobní sféře.

Reflexe IB

Program IB není jen náročný akademický program, ale je zaměřen také na rozvoj různých dovedností. Jednou z těch, které jsou považovány za velmi důležité, je reflexe. Studenti přemýšlejí o všech oblastech svého studia, ale hlavně o svých CAS aktivitách. (kreativní, sportovní a charitativní) Reflexe průběhu všeho, co organizují či podnikají,  pomáhá studentům z každé zkušenosti vytěžit co nejvíce a poučit se ze svých chyb.

“Anglické gymnázium nás možná nenaučilo to, co jsem považoval za nezbytné východisko pro život v dospělosti, jako je třeba to, jak jednat s bankami, co s daněmi a nájmem, ale naučilo nás něco mnohem cennějšího, a to je sebereflexi. Ano, my všichni jsme občas na slovo reflexe byli alergičtí,  ale je nutné přiznat, že bez reflexe by nebyla evoluce, bez reflexe bychom nepochopili, jak jsme  se jako lidé vyvíjeli. 

Bez sebereflexe bychom neviděli naše chyby, jen tak je můžeme napravit; neuvědomili bychom si, čemu zůstáváme věrni – svým hodnotám;  a co je nejdůležitější, nevyspěli bychom do naší dnešní zralosti. Prostřednictvím sebereflexe jsme se též naučili zpochybňovat naše předsudky, stali jsme  se otevřenější a naučili jsme se respektu. “

Absolvent IB