Utváření budoucnosti ve vzdělávání

Share this article

ECP education

Anglické gymnázium poskytuje pedagogickou praxi pro začínající britské učitele

V letním trimestru Anglické gymnázium (ECP) přivítalo do své komunity šest začínajících učitelů z Velké Británie na pedagogickou praxi. Byla to první skupina od založení iniciativy Teaching Together in Europe (TTE), což je konsorcium dvou britských pedagogických školících center a tří předních britských škol v Evropě, které jsou členy asociace COBIS.

Teaching Together in Europe

Spolu s British School of Brussels a St George’s British International School v Římě nabídlo Anglické gymnázium v dubnu a květnu stáže pro britské učitele na komplexní metodologii výuky a mentoring ze strany našich kvalifikovaných učitelů. Koordinátor programu TTE v Anglickém gymnáziu a hlavní mentor Daniel Ibbitson uvedl, že schéma je velmi přínosné. „TTE dále posiluje vazby ECP na Spojené království a také na naše evropské partnery. Zaškolování nové generace učitelů v našich třídách přináší našim předmětovým oddělením pozitivní vlnu energie a nových nápadů,“ poznamenal.

Stážisté ze školících center Pennine Lancashire a Nottinghamshire Torch (SCITT) strávili během své pedagogické praxe týden hospitacemi ve vyučovacích hodinách a poté sami výuku vedli pod pečlivým dohledem a v péči učitelského sboru ECP. Vyučovali škálu témat od gotické literatury po kompozitní funkce. Na závěr zhodnotili, že se cítí touto zkušeností z ECP profesně velmi obohaceni. „Byla to skvělá příležitost zažít jiný způsob výuky vlastního předmětu… množství různých metod, které jsem zde při výuce viděl, bylo úžasné,“ řekl Marcus Garnham se specializací na fyziku.

Studentka se specializací na dějepis Elizabeth Barnett podotkla v podobném duchu, co si z každé třídy odnese: „odvahu a kreativitu; to je to, co si budu moci přivézt zpět do Anglie.“

Naši studenti

Stážisté často chválili studenty ECP. Studentska se specializací na zeměpis Charlotte Morris ocenila, že může „konverzovat o aktuálních věcech a citlivých otázkách“. Budoucímu učiteli matematiky Jackovi Jonesovi se líbilo, že „může rozšířit své vlastní znalosti předmětu… a přinášet obsah pro studenty programu IB i ze svého univerzitního studia, což bylo velmi stimulující.”

Chcete-li sledovat toto vložené video, přijměte prosím soubory cookie. statistics, marketing
Chcete-li sledovat toto vložené video, přijměte prosím soubory cookie. statistics, marketing

Vedle hospitací a vedení hodin pod dohledem zkušených pedagogů –  pana Togniniho, Dr. Athwala, Dr. Youngové, pana Cossinse a pana Ibbitsona, se stážisté zúčastnili i několika školení na různá témata. Zahrnovala například Využití dat k podpoře procesu učení, Kulturní kontext a citlivost nebo filozofie programu International Baccalaureate (IB). Zúčastnili se také školních akcí, včetně maturitního večera v Betlémské kapli. Navíc také cestovali po Česku, například do Národního parku České Švýcarsko.

Zástupkyně ředitele Emily Rankin doufá, že mezinárodní propojení zkušeností podpoří znalosti, empatii a kolaborativní kritické myšlení: „Měli bychom pracovat napříč systémy a hranicemi, abychom tyto symbiotické kompetence u našich budoucích učitelů rozvinuli, jelikož učitelé mají moc utvářet spravedlivější a rovnoprávnější společnost.“

Mnohokrát děkujeme komunitě Anglického gymnázia, která přivítala naše britské protějšky. Díky patří také účastníkům školení za tak pozitivní první rok našeho inovativního programu TTE, jenž je první svého druhu v Evropě.

„Příležitost zapojit se do výuky programu IB a pracovat se znalými, zkušenými a zapálenými odborníky z praxe v mezinárodním kontextu přinesla skutečně obohacující a inspirativní zkušenosti,“ uvedla jedna z britských stážistek, Eliza Richardson. „Velmi se těším, až vše, co jsem se naučila, protkám do své vlastní pedagogické praxe.“

Chcete-li sledovat toto vložené video, přijměte prosím soubory cookie. statistics, marketing
Chcete-li sledovat toto vložené video, přijměte prosím soubory cookie. statistics, marketing