Slavnostní maturitní večer ECP

Share this article

Graducation Ceremony 2022

S potěšením jsme se opět vrátili do Betlémské kaple, abychom tam oslavili naše maturanty roku 2022. Vystoupení školní kapely bylo skvělým doplňkem programu!

Maturitní večer Anglického gymnázia slouží ke dvěma účelům: Absolventi s vynikajícími výsledky v akademické i komunitní oblasti v průběhu studia programu IB zde získávají ocenění a zároveň jsou všem absolventům roku 2022 předány maturitní certifikáty.

Jako čestný host vystoupil senátor Pavel Fischer, který poblahopřál všem oceněným.

Letos jsme byli nově poctěni tím, že jsme mohli udělit první Cenu Karla Schwarzenberga v předmětu historie. Tuto cenu získává student, který projeví mimořádný zájem o historii a ducha evropského rozvoje. Cena je spojena se schopností ocenit evropské dědictví, analyzovat historii a sledovat současnou politickou scénou. Prvním držitelem této ceny se stal Michael Balamotis.

Kromě ocenění za úspěch v jednotlivých předmětech byly uděleny i ceny ve speciálních kategoriích.

Cena předsedy správní rady za nejlepší akademické výsledky

Tato cena byla udělena Sabině Phanové: „Pokud jde o známky a predikci hodnocení v IB, je Sabina ve svém ročníku na špici. Vždy plně reflektuje ma zpětnou vazbu učitelů i spolužáků, aby zlepšila svůj výkon a následné hodnocení. Pokud není spokojená se svým výsledkem v testu, požádá, aby si ho mohla zopakovat, aby mohla dosáhnout příkladého výsledku. Její nenucené vystupování kamufluje energickou sílu a motivaci dělat vše na maximum, ve zdokonalování svých dovedností a znalostí je prostě neúnavná. Sabininy akademické výsledky jsou důkazem její neochabující pracovní etiky. Je také odhodlaná se neustále posouvat a dosáhnout svého plného potenciálu.“

Sabina Phanová with her family

Cena Lorda Holma za službu komunitě

Blahopřejeme Tomáši Nepalovi k tomuto ocenění: „Tomáš je aktivním členem a vynikajícím místopředsedou Studentské rady a zároveň mentorem dvou studentů 1. ročníku. Velmi silně se zapojil do školní komunity a tvrdě pracoval na tom, aby během pandemie všichni drželi při sobě. Tomáš se stará o svět kolem sebe a má opravdový zájem o to, aby byl lepší. Vždy hledá klidné řešení každého konfliktu, je nesmírně laskavý a podporuje své spolužáky. Tomáš velmi tvrdě pracoval na charitativní podpoře Nadace Terezy Maxové a dále koordinoval projekt Dostupné Doučování, v jehož rámci tým zhruba šedesáti dobrovolníků podporuje sociálně znevýhodněné studenty formou doučování na dálku.

Tomáš pevně ​​věří ve finanční gramotnost a spustil webovou stránku PlanetFinance, která má jednotlivce vzdělávat a pomáhat jim rozvíjet dovednosti a znalosti v této oblasti. C cílem bylo umožnit návštěvníkům činit informovaná rozhodnutí o svých financích. Tyto projekty dokonale vystihují Tomášovu osobnost: záleží mu na druhých a je připraven chodit se iniciativy při hledání ambiciózních řešení problémů.“

Tomáš Nepala

Cena ředitele za službu komunitě

Držitelkou této ceny se stala Olga Kosjakova: „Olga je moudrá mladá žena a prokazuje zralost a porozumění složitým problémům přesahujícím její věk. V nižších ročnících připravovala materiály pro celoškolní shromáždění na téma duševní zdraví. Dosáhla toho díky spolupráci na programu pro občanskou nauku a rozhovorům se studenty o možného poklesu úrovně duševního zdraví. Od té doby je stále aktivní, i když trochu v pozadí – téměř dva roky jejího studia v ECP probíhaly online. Loni v létě opět zorganizovala akci na podporu tématu duševního zdraví – výrobu a prodej předmětů. Olga je neoficiální poradkyní mnoha svých vrstevníků a je zaslouženou držitelkou tohoto ocenění.“

Olga Kosjakova

Here is a video from the event:/Zde je krátké video z akce:

Chcete-li sledovat toto vložené video, přijměte prosím soubory cookie. statistika, marketing