Výsledky přijímacích zkoušek do 1. ročníku – 2. kolo

Share this article

entrance exam results

Accepted after the second round of Year 1 entrance exams from 2 May, 2022 / Přijatí po 2. kole přijímacích zkoušek z 2.5.2022:

Year 1 / do 1. ročníku:

221339
221375
221355
221390
221287
221227
221394
221441
221426
221534
221517
221370
221354

Congratulations to successful candidates! Letters of acceptance and further instructions will be sent by registered mail shortly. / Blahopřejeme úspěšným uchazečům! Rozhodnutí o přijetí a další instrukce budou v nejbližší době zaslány doporučenou poštou.