Výsledky přijímacích zkoušek do 3. ročníku

Share this article

entrance exam results

Accepted after the first round of entrance exams from 26 April, 2022 / Přijatí po 1. kole přijímacích zkoušek z 26.4.2022:

Year 3 / do 3. ročníku:

221508
221403
221456
221446
221365
221435
221449
221537
221404
221416
221337
221083
221402
221381

Congratulations to successful candidates! Letters of acceptance and further instructions will be sent by registered mail shortly. / Blahopřejeme úspěšným kandidátům! Rozhodnutí o přijetí a další instrukce budou v nejbližší době zaslány doporučenou poštou.