Vánoční koncert Anglického gymnázia

Share this article

Christmas Concert 2019

Vánoční koncert byl příjemnou událostí, kterou jsme zakončili slavnosti roku 2019. Konal se opět v krásném refektáři Emauzského kláštera. Téměř čtyřicet studentů vystoupilo se širokým repertoárem, od sólistů, souborů, kapel až po nově vytvořený sbor ECP. Naši talentovaní umělci vytvořili vřelou, slavnostní atmosféru s tradičními oblíbenými vánočními skladbami i lidovými koledami. Potěšil nás i přednes básně českého básníka Jiřího Ortena či úryvek z nadcházejícího divadelního představení Romeo & Juliet, které bude mít premiéru v únoru.

Letos se studentská rada rozhodla, že finanční sbírka z koncertu půjde na podporu Centra Locika. Tato charitativní organizace podporuje děti ohrožené domácím násilím. S potěšením jsme na koncertě přivítali zástupce této organizace. Upřímné poděkování patří naší vedoucí hudební výchovy Elišce Hatinové za její tvůrčí úsilí a vynikající podporu studentů při přípravě koncertu. Děkujeme také všem studentům a zaměstnancům, kteří přispěli ke konání tak úspěšné a zábavné akce.