Výsledky přijímacích zkoušek do 2. ročníku

Share this article

entrance exam results

Candidates accepted after Year 2 entrance exams. / Kandidáti přijatí po přijímacích zkouškách ze dne 25.5.2020:

Year 2 / do 2. ročníku:

221119
221007
221057
221060
221087
221124
221078
220993
221095
221143
221077
220861
221142
221093

Congratulations to successful candidates./Blahopřejeme úspěšným kandidátům!