Výsledky zkoušek IB 2017

Share this article

Blahopřejeme letošnímu absolvujícímu ročníku IB 2017 ke získání v průměru 33 bodů ve zkouškách IB. Více než 40 bodů získalo 6 studentů a nejvyšší hodnocení bylo 44 bodů.

Ročník 2017 byl jedním z největších – celkem 69 studentů. ECP připravuje všechny studenty na získání úplného Diplomu IB. Studentům, kteří jsou zapsaní do programu s českou maturitou, je Diplom IB uznáván jako profilová část české maturity, jestliže složí písemné a ústní části z českého jazyka a literatury. Všech 43 studentů státní maturitní zkoušku úspěšně složilo. 51 z 65 studentů, kteří se během letošního léta chystají na pokračování studia na vysoké škole, má již potvrzeno přijetí, např. na University of Oxford, St Andrews, York, University College London, TU Delft v Nizozemí a také na Karlovu univerzitu, přičemž toto číslo se v příštích několika dnech ještě zvýší.

ECP je i nadále odhodláno podporovat všechny své studenty při přípravě na získání Diplomu IB a přijímací řízení na univerzitu, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a ambicím. Dnes oslavujeme výsledky IB roku 2017 a formálně vítáme absolvující ročník 2017 v síti ECP Network – naší asociaci, která spojuje absolventy ECP kdekoliv ve světě.