Entrance Exam Results

Share this article

Výsledky přijímacího řízení

Entrance Exam Results

Share this article

 
ECP exam results

Výsledky přijímacího řízení

Entrance Exam Results

Accepted/Přijatí po 1. kole přijímacích zkoušek ze dne 18.4.2019:

Year 1 / do 1. ročníku:

112
148
168
162
146
134
118
157
147
179
154
142
132
131
165
114
155
102
111
161
166
151
152

Year 3 / do 3. ročníku:

308
311
307
312
303
344
333
336
330
313
304
332
343
322
331
339
316

Congratulations to successful candidates/Blahopřejeme úspěšným kandidátům!