Zpráva České školní inspekce zveřejněna

Share this article

Czech inspection

Zpráva České školní inspekce zveřejněna

S potěšením vám oznamujeme, že inspekční zpráva Česká školní inspekce za inspekční činnost provedenou v únoru 2019 je nyní k dispozici na našich internetových stránkách v české i anglické verzi. Anglická verze byla schválena vedoucím inspektorem, ale česká verze je tou oficiální. Naše školská rada bude o zprávě diskutovat 20. května, ale rádi bychom se s Vámi podělili o několik důležitých informací již nyní. V případě zájmu si také můžete přečíst celou zprávu.

Hodnocení se zaměřuje na rozvoj školy, naše silné stránky s příklady inspirativní praxe a také na možné oblasti ke zlepšení. Inspektoři konstatovali, že poskytujeme vysokou úroveň výuky prostřednictvím vysoce kvalifikovaných učitelů, zejména díky systematické podpoře profesního růstu pedagogů. Inspektoři uvedli, že mezi silné stránky Anglického gymnázia patří výborné personální zajištění vzdělávání s převahou rodilých mluvčí, systémová diferenciace výuky, komplexní systém formativního hodnocení, dlouhodobě výborné výsledky ve zkouškách IB a zdařilé motivační a multikulturní prostředí. Škola byla oceněna uvedením hned dvou příkladů inspirativní praxe, což je ze strany inspektorů neobvyklé a také potvrzuje, že inspekční tým byl se vzděláváním na Anglickém gymnáziu spokojen. Prvním z nich bylo nadstandardní zapojení žáků do rozšiřujících vzdělávacích a volnočasových aktivit vedoucích ke všestrannému rozvoji osobnosti a druhým bylo systematicky vytvářené prostředí pro profesní růst pedagogů umožňující soustavné zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

V každé škole je vždy prostor ke zlepšení a v našem případě byla zmíněna možnost intenzivnějšího vzájemného (vrstevnického) hodnocení žáků, soustavnější péče o formální jazykovou kulturu ve výuce českého jazyka a literatury a důslednější kontroly dodržování nastavených pravidel ze strany žáků. Jsme potěšeni, že jsme si vedli takto udělali dobře, a s nadšením se chystáme pracovat na všech oblastech, zejména těch, které inspekční tým zmínil.

Text celé zprávy je k dispozici zde.