Anglické gymnázium je vynikající ve všech kategoriích!

Share this article

Anglické gymnázium nedávno navštívil tým britské mezinárodní inspekce (BSO). Tato kontrola probíhá každé tři roky, na rozdíl od českých inspekcí, které se konají každých šest let. Inspektoři posuzují jak výuku, tak celkový stav provozu školy podle celé škály britských norem, které musí školy ve Spojeném království dodržovat.

Vztahy

Hlavní inspektor z organizace Penta International, Dr. Mark Evans, školu osobně navštívil od roku 2012 už čtyřikrát. Byl potěšen pokrokem, kterého jsme dosáhli od poslední inspekce v roce 2018. Poprvé ohodnotil školu jako „vynikající ve všech kategoriích. Zpráva dále uvádí, že „škola nabízí vynikající britské vzdělání, které splňuje potřeby studentů v kontextu a velmi citlivým způsobem.“ Zejména vyzdvihli, že „vztahy mezi studenty a učiteli jsou vynikající. Jsou založené na vzájemném respektu a poskytují základy pro vynikající učení a výuku.“

Kurikulum

Dodal, že „zajištění učebních osnov je vynikající. Škola velmi efektivně propojuje požadované české kurikulum s tím nejlepším z toto britského.“ Inspektorům se velmi líbil program Pre-IB. Řekli, že „poskytuje studentům nezbytné dovednosti k tomu, aby splnili atributy profilu studenta IB, a následně dosáhli vysokého hodnocení v programu IB.“ Pochválili také naši úctu k humanistickým tradicím.

Český kontext

V kontextu české kultury zmínili, že „je zde silný a hmatatelný důraz na prosazování hodnot zakladatelů školy, jako je svoboda, respekt k odlišnostem a rovnosti. Anglické gymnázium si také hluboce váží českého dědictví, historie a tradic. Zahrnuje je do osnov, prezentací, školních shromáždění a projektů.“

Ředitel školy, Dr. Nigel Brown, tento úspěch komentoval následovně: „Dosáhli jsme nejvyššího možného výsledku – vynikající ve všech kategoriích. Získali jsme nálepku se zlatým písmem a vavříny. Jak jsem řekl členům správní rady školy, nálepky sice nemám rád, ale tuhle beru!“

Celou inspekční zprávu si můžete přečíst zde.