Anglické gymnázium přivítalo britského velvyslance

Share this article

Matt Field

Anglické gymnázium (ECP) vždy mělo úzké vztahy s britským velvyslanectvím, a bylo nám potěšením, že jsme minulý týden mohli přivítat britského velvyslance Matta Fielda u nás ve škole. Na fotografii je pan velvyslanec se třemi našimi studenty IB Chemie, kteří mu předváděli experiment.

Setkání se studenty

Nejdůležitějšími reprezentanty každé školy jsou její studenti, a proto byli studenti ECP i středobodem návštěvy z ambasády. Karolína Mammadli a Loreta Votavová předvedly úryvky z dramatické tvorby. Karolína přednesla monolog ze Shakespearova Tita Andronica a Loreta hovořila o ukázce z vítězného videa koleje Terra z kulturní olympiády, které mělo formu mrazivého hororu.

Naši maturanti 2023, Dmitrij Cheremisin a Kryštof Folbrecht, pana velvyslance během jeho návštěvy provázeli. Kryštof zanedlouho začne studovat politologii/ekonomii na Salzberg University. Dmitrij míří do Cambridge, kde byl přijat ke studiu ekonomie na St John’s College.

Modelová konference OSN (MUN)

Studenti pana velvyslance informovali o svých plánech na uspořádání konference MUN, která se bude konat v listopadu. Účelem aktivity MUN je ukázat studentům, jak funguje Organizace spojených národů. Účastníci mají za úkol se zamyslet a diskutovat o důležitých globálních problémech, kterým čelí různé země po celém světě.

Tématem konference MUN, která proběhne v Anglickém gymnáziu, je světový mír. Naši studenti věří, že mír nejen mezi různými zeměmi a společnostmi, ale také mezi jednotlivými národy je životně důležitý. Důvodem je to, že mír pomáhá vytvořit podpůrné a nadšené společnosti, které se při řešení světových problémů spojí.

Kariérní poradenství

Vzhledem k důležitosti, kterou Anglické gymnázium přikládá sdílení informací o různých kariérních cestách, jsme byli panu Fieldovi velmi vděčni, že souhlasil s rozhovorem se skupinou našich aspirujících diplomatů. Zavzpomínal na svůj vlastní nábor na ministerstvo zahraničí. Proces zahrnoval zkoušku jazykových schopností, při níž se musel rychle naučit dvacet slov v jazyce, který předtím neznal. Navíc musel být schopen si daná slova později vybavit. Dalším úkolem bylo testování měkkých dovedností kandidátů při vyjednávání.

Brexit

Mezi náměty, které studenti během otázek vznesli, bylo i to, jak diplomaté řešili situaci, kdy se jejich vlastní názory neshodovaly s politikou jejich vlády. Pan velvyslanec hovořil o složitém problému, jemuž čelí britští diplomaté po celém světě v důsledku referenda o Brexitu v roce 2016. Není žádným tajemstvím, že mnoho britských diplomatů tohoto rozhodnutí osobně litovalo. Matt Field však vysvětlil, že demokracie promluvila a byla to vůle britského lidu. Z tohoto důvodu bylo povinností diplomatů země tento krok vysvětlit ve svých působištích po celém světě.

Pan velvyslanec objasnil, že to však neznamená, že by diplomaté nemohli mít osobní názory. Mohou být dokonce i členy politické strany, ale pokud chtějí dělat kampaň na politická témata, pak musí službu opustit a stát se politiky. Pan Field uvedl jako příklad pozici předsedkyně výběrového výboru pro zahraniční věci. Je to jedna z nejdůležitějších nevládních funkcí v parlamentu Spojeného království. Tu nyní zastává poslankyně Alicia Kearns, která dříve působila na ministerstvu zahraničí, ale rezignovala, aby mohla pokračovat v politické kariéře.

Studenti se od pana Fielda rovněž dozvěděli, že diplomatická služba reprezentující zemi není jedinou cestou ke kariéře v mezinárodních vztazích. Existuje mnoho institucí, které zaměstnávají odborníky na zahraniční věci. Patří mezi ně mezinárodní nevládní organizace – Matt Field pracoval pro Oxfam, než se stal diplomatem. Dále jsou tu nadnárodní korporace a mezinárodní instituce, jako jsou Organizace spojených národů, Světová banka a Světová zdravotnická organizace.

Diplomaté z ECP

Anglické gymnázium rozvíjí svoji reputaci pro výchovu budoucích diplomatů. Kromě Jana Brunnera (1999), který je v současnosti zástupcem vedoucího mise na českém velvyslanectví ve Vídni, máme nyní naši první velvyslankyni Lucii Samcovou-Hall Allen (2000). Lucie působí jako vedoucí delegace Evropské unie na Islandu. Mezi další diplomaty z řad absolventů ECP patří Tomáš Pospíšil (1999), zástupce velvyslance delegace EU v Uruguayi, a Tomáš Minárik (2000), pověřený ředitel odboru mezinárodní spolupráce a EU v NÚKIB (Národní agentura pro kybernetickou a informační bezpečnost). Daniel Braun (1998) je vedoucí kabinetu viceprezidenta pro hodnoty a transparentnost v Evropské komisi.

Bude zajímavé ohlédnout se za deset let zpět a zjistit, kteří členové této skupiny potenciálních diplomatů z řad našich současných studentů si splní svůj sen stát se diplomaty.

Začátky Anglického gymnázia

Spojení Anglického gymnázia s britskou ambasádou má dlouhou historii. Tehdejší britský velvyslanec Laurence O’Keeffe byl v lednu 1990 na Pražském hradě přítomen při setkání nového prezidenta Václava Havla s ministrem zahraničí Spojeného království Williamem Waldegravem. Tehdy se poprvé začalo hovořit o myšlence znovuzrození bývalého pražského reálného anglického gymnázia, na jehož základu bylo ECP založeno. Zakládající členka Anglického gymnázia Ann Lewis byla na této schůzce rovněž přítomna a velmi dobře si její průběh pamatuje. Vzpomíná si, že prezident Havel byl myšlenkou velmi nadšen. Jak však popisuje ve své knize Leaves and Branches, která shrnuje prvních dvacet let existence Anglického gymnázia, „nikdo z přítomných na britské straně o bývalém anglickém gymnáziu neslyšel, ale všem se myšlenka vzniku takové školy moc líbila.“

Od té doby působilo už několik zástupců britských velvyslanců ve správní radě našeho Anglického gymnázia. Mezi ně patří i současný předseda správní rady Denis Keefe, který byl zástupcem vedoucího mise zde v Praze v letech 1998 až 2002. Je také bývalým kolegou Matta Fielda z britského úřadu Foreign, Commonwealth & Development Office. Denis Keefe pracoval v pozici velvyslance Spojeného království v Srbsku ve stejné době, kdy byl Matt Field velvyslancem Spojeného království v Bosně a Hercegovině.