Student ECP je zapojen do výzkumného projektu Akademie věd ČR

Share this article

Scientific research

Student 6. ročníku, Kryštof Sršeň, dosáhl uznání za vědecký výzkum, do kterého se studenti středních škol  běžně nezapojují. Jeho jméno bylo zmíněno v odborném článku v mezinárodním časopise Plos One.

Vědecký výzkum

Cílem jeho práce bylo vytvořit analog se zvýšenou vazebnou afinitou k receptoru IGF2 a vyvinout metodu, pomocí které by bylo možné tuto afinitu měřit. Z dlouhodobého hlediska by to mohlo vědcům pomoci najít léky na některé typy neurodegenerativních onemocnění, jako je například Alzheimerova choroba.

Otevřena věda

Kryštof spolupracoval na programu Otevřená věda v Akademii věd ČR s mnohem zkušenějšími vědci. Zpočátku sledoval ostatní členy týmu, ale jak projekt pokračoval, stal se relativně nezávislým. Provedl všechny kroky spojené s čištěním bílkovin od bakterií, které produkovaly protein, který po genetické úpravě používali. Letos v létě se do genetické modifikace zapojil ještě více. Kromě řady laboratorních technik, jako je práce s bakteriemi, gelová elektroforéza a vysokotlaká kapalinová chromatografie, se Kryštof naučil psát a rozumět vědeckým dokumentům a protokolům.

Prezentace na konferenci

Řekl: „Líbilo se mi, že jsem mohl poznat tolik nových lidí, kteří studují obory biologie a chemie. Myslím si, že je to pro studenta střední školy úžasná příležitost. Jedním z vrcholů bylo, když jsem se na konci roku mohl zúčastnit porotcované studentské konferenci. Celý svůj výzkum jsem musel představit relativně velkému publiku.

Chtěl bych poděkovat svým vedoucím Lence a Pavlovi i všem ostatním ve skupině, za to, že mi celý zážitek tak zpříjemnili. “

Univerzita

Kryštof se do programu zapojil před několika lety na popud svého tehdejšího učitele přírodních věd, protože hledal způsoby, jak vyniknout jako vhodný kandidát pro prestižní univerzity.