Úspěšná přijetí na univerzity

Share this article

Success for Karolína Zvoníčková

Vzhledem k tomu, že rok 2020 je pro všechny výjimečným rokem z mnoha nesprávných důvodů, je snadné přehlédnout některé z vynikajících úspěchů, kterých dosáhli maturanti ECP 2020.

84% maturantů odchází na univerzity své první volby

Přes všechny výzvy spojené se uzavřením školy a zrušením zkoušek IB mnoho našich studentů obdrželo vynikající známky. Pracovali na tom mimořádně tvrdě, což se odrazilo v jejich úspěšnosti v přijetí na univerzity. Neuvěřitelných 84% studentů se dostalo na univerzitu své první volby a celých 93% uspělo na univerzitě své první nebo druhé volby.

Je to obzvláště působivé vzhledem k tomu, jak aspirativní jsou naši studenti, přičemž mnozí z nich se rozhodli pro některé z nejlepších a nejkonkurenceschopnějších univerzit na světě.

Nové destinace

Cíle našich studentů byly letos obzvláště různorodé. Až 10% z nich se rozhodlo pro nové možnosti v Evropě, v zemích jako Itálie, Španělsko, Belgie, Švédsko a Německo. Jiní si vybrali destinace o něco dále. 5% studentů se rozhodlo pro studovat v USA, Singapuru a Austrálii. Jako obvykle však dominovali populární destinace ve Velké Británii (43%), Holandsku (10%) a České republice (21%).

Nejlepší univerzity

Kromě tradičního úspěchu našich studentů, včetně přijetí na nejprestižnější univerzity jako je Oxford, LSE, UCL, King’s College, Edinburgh, atd., jsme zaznamenali také mnoho osobních úspěchů studentů, kteří se rozhodli pro tu nejvhodnější univerzit pro svoje zájmy. Mnozí studenti se letos rozhodli pro speciální instituce, jako je hudební institut BIMM v Berlíně nebo institut Future Games ve Švédsku.

‚Předat získané dál‘

Jan Barta na Anglickém gymnáziu odmaturoval v roce 2004 a nyní je úspěšným podnikatelem. Je velkým zastáncem zásady o ‚předání získaného dál‘, a proto velkoryse finančně podporuje několik stipendistů mezi současnými studenty. Dva z těchto stipendistů byli letos obzvláště úspěšní.

Oxford University & the LSE

Karolína se chystá do Oxfordu, kde bude studovat biomedicínské vědy, a David nastupuje na obor mezinárodní vztahy a politika na London School of Economics. Ani jeden z nich by v ECP nemohl studovat bez finanční podpory Jana Barty. Na fotografii je David při převzetí ceny britského velvyslance Mladá osobnost roku.

Karolínu a Davida jsme kontaktovali, abychom se zeptali, jaké mají pocity na začátku nového akademického roku:

Karolína řekla:

„Vzpomínám si, že pro mě byla ještě před pár lety myšlenka získání místa v tak renomované instituci, kde studovali absolventi jako např. Stephen Hawking, Bill Clinton a Malala Yousafzai, zcela nepředstavitelné, a přesto jsem tady. V tuto chvíli jsem neuvěřitelně nadšená, že se mohu stát členkou oxfordské komunity a setkávat se s podobně smýšlejícími lidmi se společnými zájmy a ambicemi. Jsem rovněž nadšená nesmírnou rozmanitostí klubů, které Oxford nabízí, a opravdu se těším na tuto novou kapitolu mého života .“

Karolína byla obzvláště ráda, že mohla nabídnout rady současným studentům:

„Ať už píšete svůj osobní motivační dopis nebo absolvujete vstupní pohovor, vždy zdůrazňujte, o co se skutečně zajímáte. Pokuste se předvést své nadšení pro zvolený předmět a během procesu si rozhovor užít. Mějte také na paměti, že pohovor je v podstatě další zkouška nebo soutěž, chcete-li – váš výkon bude hodnocen přítomnými u pohovoru, zprůměrován a nakonec bude určeno pořadí. Proto by mou největší radou je, opakovat si všechny znalosti týkající se vašeho předmětu a pokračovat ve studiu co nejdále nad rámec osnov, protože právě to s největší pravděpodobností určí úspěšnost vaší přihlášky.“

Na úvodní fotografii je Karolína se členem správní rady školy, panem Janem Kovařovicem, po převzetí Ceny předsedkyně správní rady za nejlepší akademické výsledky na červnovém slavnostním maturitním večeru.

David byl stejně nadšený ohledně svého stěhování do Londýna a řekl nám:

„Brzy začnu studovat na LSE. Jsem nadšený, že mohu zahájit novou kapitolu svého života v tak vynikající instituci. Jsem vděčný za veškerou podporu učitelů v ECP, protože mi pomohli se tam dostat. Kdybych měl dát současnému studentovi ECP nějakou radu, řekl bych mu:

1) Využijte co nejlépe svůj čas na ECP, protože jednoho dne, ať už je jakkoli vzdálený, projdete těmito modrými dveřmi jako student naposledy.

2) Mezitím se můžete snažit být nejlepší verzí sebe sama. Jednou z mnoha velkých výhod studia na ECP pro mě bylo, že mě všichni podporovali, když jsem požádal o pomoc. A to mi nesmírně pomohlo růst jako člověk.

3) A to mě vede k mé poslední radě: Zeptejte se sami sebe, jak chcete růst. Předpokládám, že jste si pravděpodobně na začátku školního roku stanovili některé SMART cíle. A někteří z vás si pravděpodobně pamatují, že písmeno „M“ v heslu SMART znamená měřitelné. Chtěl bych vás vyzvat, abyste si zapamatovali další přídavné jméno, které začíná na „M“, když si stanovujete cíle, a to je slovo meaningful (smysluplný). Zeptejte se sami sebe: má to pro mě smysl, má to smysl pro způsob, jakým chci vést svůj život?

Užijte si svůj čas v ECP a hodně štěstí při plnění vašich SMMART cílů!“

Náš nedávný článek o Davidovi si můžete přečíst zde.

Jako vždy velmi dobrá rada. Bez ohledu na úspěchy našich absolventů jsme na ně všechny náležitě hrdí.