Přednáška na téma technologie

Share this article

Cyklus přednášek na Anglickém gymnáziu pro tento akademický rok byl nedávno zahájen podnětnou přednáškou generálního ředitele firmy Semantic Visions Františka Vrábela. Jejím tématem byla „Nepřátelská propaganda a zneužívání internetu“. Semantic Visions je česká společnost, která v reálném čase shromažďuje a analyzuje 90% světových zpráv online. Ve svém projevu se pan Vrábel zaměřil na to, jak mohou země i jednotlivci vést nepřátelskou propagandu a šířit dezinformace.

Na konci přednášky měli studenti mnoho náročných dotazů, na které náš host erudovaně odpověděl. Pan Vrábel zdůraznil potřebu kvalitního vzdělávání v dnešním světě. Na otázku studentů, jak mohou zjistit, které z prezentovaných informací jsou pravdivé, odpověděl, že je důležité navštěvovat školu, jako je Anglické gymnázium. Dobré vzdělání totiž pomůže udělat si vlastní nezávislý názor. Pan Vrábel dále poukázal na to, jak Facebook zneužívá data uživatelů. Dodal, že Facebook také vytváří vliv tím, že je vystavuje cílené reklamě a obsahu.