Den zakladatelů školy u příležitosti jejího 25. výročí

Share this article

Den zakladatelů je skvělou příležitostí pro setkání celé komunity Anglického gymnázia. Svůj vděk zde projevujeme lidem, kteří naši školu založili. Akce se koná každý rok, časově zhruba na půli cesty mezi narozeninami našich dvou zakládajících patronů, Prince Charlese a Václava Havla.

Letošní Den zakladatelů byl velmi výjimečný, protože je to již 25 let, co se naše slavné modré dveře otevřely studentům poprvé. Minulý týden jsme tedy oslavovali vizi, tvrdou práci a obětavost našich dvou zakládajících členů správní rady, paní Ann Lewis, naší současné předsedkyni správní rady, a Dr. Martyna Bonda.

Zavzpomínali jsme na začátky gymnázia a oslavili jsme naše úspěchy. Vyslechli jsme si několik projevů a studenti nás bavili uměleckým přednesem a hudebními vystoupeními. Měli jsme také možnost poprvé vidět přípravnou výstavu IB našich talentovaných umělců.

Bývalí ředitelé

Byli jsme potěšeni, že se k nám při této příležitosti mohli připojit první tři ředitelé Anglického gymnázia – Hubert Ward, Albert Hudspeth a Peter De Voil. Hubert Ward byl jmenován v roce 1992, ještě před otevřením školy. Byl to on, kdo najal první učitele, administrativní pracovníky a studenty. Dohlížel také na obnovu prázdné základní školy, která se měla stát domovem ECP. Ve svém akademickém rouše, stejně jako na začátku září 1994, přečetl řeč, kterou přednesl studentům a zaměstnancům hned ráno prvního školního dne. Od té doby už Anglické gymnázium absolvovalo více než 1350 studentů, kteří získali mezinárodní diplom IB.

Patroni Anglického gymnázia

Bylo pro nás velkou ctí, že náš současný český patron, Karel Schwarzenberg, mohl být na naší slavnosti přítomen. Poblahopřál škole k jejímu 25. výročí a jeho vzkaz bude k dispozici v dalším čísle našeho zpravodaje. Ačkoli náš patron ze Spojeného království, Princ Charles, s námi nemohl být osobně, i on nám zaslal své blahopřání.

Úspěchy

Kromě vzpomínání na období založení školy je Den zakladatelů rovněž příležitostí k oslavě našich úspěchů. Pět studentů obdrželo ocenění za talent a patnáct studentů získalo ceny zakladatelů za prospěch. Někteří z loňských vítězů nám řekli, jak využili finanční příspěvek, který získali. Například Michal Vu si koupil fotoaparát, aby mohl zachytit svou vzrušující jízdu na longboardu. Publikum potěšil talent a také energie hudebních vystoupení. Vyslechli jsme i ukázku z divadelního představení u příležitosti 25. výročí školy.  V rámci projevu uznání vůči našemu českému zakládajícímu patronovi, Václavu Havlovi, studenti vystoupí v Divadle Na Prádle s jeho divadelní hrou Memorandum ve dnech 22. – 23. listopadu.

Předseda studentské rady

A na závěr svým vtipným a vnímavým projevem všechny potěšil nově zvolený předseda studentské rady, Alfred Byrne. Své spolužáky v něm popsal jako brambory, i když naštěstí tím myslel, že jsou také všestranní, a nikoli škrobení, nevýrazní a nudní!