Přednáška o osídlování Marsu

Share this article

„Co musíme překonat, abychom se dostali na Mars?“ To byla hlavní otázka nedávné přednášky, kterou přednesl studentům ECP Mgr. Petr Brož, Ph.D., vědecký pracovník Akademie věd ČR. Hovořil o složitosti projektu mise na Mars a nastínil také nezbytné technologie, které nám stále chybí ke splnění tohoto ambiciózního snu.

Pohled studenta

Student 4. ročníku Victor Slimák řekl o této akci následující: „Pondělní přednáška Petra Brože o cestě na Mars byla velmi zajímavá. Byla velmi interaktivní, což udržovalo pozornost publika, a také studenty přiměla přemýšlet. Dr. Brož hovořil o různých výzvách, kterým čelíme, než začneme obývat Mars. Mezi tyto výzvy patřilo opatření jídla, ochrana před radiací a doba cesty. Nejprve jsme diskutovali o tom, co budeme potřebovat k dokončení cesty. Dr. Brož promluvil o pěstování plodin na Marsu nebo ve vesmíru. Mnoho studentů položilo otázky týkající se vědy o pěstování rostlin s využitím půdy na Marsu nebo půdy přivezené ze Země.

Problém záření byl rovněž diskutován, protože cesta na Mars by trvala asi 9 měsíců. Olovo může být použito jako stínění, je však velmi husté, a proto i hodně váží. Další možností je použití vody, která by se později mohla astronauti využít. O společnosti Elon Musk SpaceX se také hovořilo, protože přináší revoluci do vesmírného cestování a regeneraci svých raket. Celá přednáška byla dle mého názoru fascinující a poutavá a rád bych se podobných přednášek zúčastnil i v budoucnu.“

Profil přednášejícího

Mgr. Petr Brož PhD absolvoval doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v roce 2015. Od roku 2010 působí jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky, kde se věnuje výzkumu sopečné činnosti napříč sluneční soustavou. Specializuje se na projevy sopečné činnosti na povrchu Marsu; převážně na malá sopečná tělesa vznikající při krátkodobé sopečné aktivitě vlivem odplyňování magmatu.