Přemýšlivost

Přemýšlivost – ptáme se “proč”

Přemýšliví studenti při řešení problémů uplatňují  kritický a kreativní způsob myšlení, které jim umožňuje rozpoznat a uchopit složité  otázky a dojít  k logickým a etickým rozhodnutím. 

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Program přednášek a diskusí
Akademické přednášky
Akademické výlety
Vědecké projekty
Pražské programy
Debaty
Téma roku
Kroužky
Literární festival

a  tak dál… vše naleznete v programu :more!