Přijímací zkoušky – důležité upozornění

Share this article

ECP entrance exams

Hygienická opatření

V souvislosti s koronavirovou situací byla přijata následující hygienická opatření. Znění formálního mimořádného opatření MZ ČR najdete zde.

Příchod

 • Prosíme, abyste dorazili v čase, který je stanoven na přihlášce. Příchody uchazečů jsme načasovali tak, aby se před budovou nesešli všichni najednou.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost nošení respirátoru (dospělí) nebo zdravotnické obličejové masky (uchazeči) dle platných opatření a norem Ministerstva zdravotnictví. Prosíme o dodržování 2 m odstupů od ostatních uchazečů.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv rodičům, kteří je doprovázejí, a pouze pokud
  • nebudou mít příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta čichu/chuti, atp.) a
  • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním zkoušky. Doklad o negativním testu lze nahradit jinými doklady (viz níže).

Registrace uchazečů a doložení negativního výsledku testu

 • Během registrace a před vstupem do budovy každý uchazeč předloží potvrzení o negativním výsledku testu nebo jeho náhradu. Potvrzení nebudeme vybírat ani pořizovat kopie, pouze zkontrolujeme uvedené údaje. Musí jasně uvádět jméno uchazeče, datum a výsledek testu a identifikaci toho, kdo test prováděl (škola, lékař, testovací centrum). Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

 • ECP nemá povinnost zajišťovat testy pro uchazeče o studium. O test můžete požádat v současné škole, kterou Váš syn nebo dcera navštěvují, nebo se můžete objednat k lékaři či na veřejné odběrové místo. Pokud by byl se zajištěním testu na výše zmíněných místech jakýkoli problém, kontaktujte mě prosím e-mailem na barbora.nemeckova@englishcollege.cz nebo telefonicky na číslo +420 725 772 645.
 • Doporučujeme test absolvovat několik dní před termínem zkoušky (avšak ne dříve než 7 dní před zkouškou!). O pozitivním výsledku syna/dcery jste povinni informovat svého dětského lékaře a poté musí dítě absolvovat konfirmační RT-PCR test. Pokud by konfirmační test vyšel negativně, může se uchazeč účastnit zkoušek v řádném termínu. Pokud by konfirmační test vyšel pozitivně, budete se dále řídit platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví a pro syna/dceru najdeme náhradní termín pro vykonání zkoušky, pokud mě o pozitivním výsledku budete bezodkladně informovat nejpozději do 25. dubna.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 1. dokladem o tom, že osoba prodělala COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní,
 2. dokladem o negativním výsledku antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Ve školní budově

 • Uchazeči budou po celou dobu průběhu přijímacích zkoušek nosit zdravotnickou obličejovou masku dle platných opatření a norem Ministerstva zdravotnictví. Zaměstnanci školy budou po celou dobu nosit respirátor.
 • Všichni uchazeči by měli mít svou vlastní masku, na místě však budeme mít připraveny ochranné prostředky navíc, které můžeme poskytnout v případě potřeby.
 • Mezi zkouškami budou krátké (cca 15 minut) přestávky. Žádáme, aby uchazeči trávili přestávky ve školní budově nebo za pěkného počasí venku na školním hřišti.
 • Během přestávek bude možné konzumovat jídlo a pití, pokud budou dodrženy rozestupy 2 m od všech ostatních uchazečů.
 • V každé místnosti bude k dispozici dezinfekce na ruce. Na toaletách je tekoucí voda, mýdlo v dávkovači, dezinfekce na ruce v dávkovači a jednorázové papírové ručníky. Doporučujeme, aby si uchazeči důkladně myli/dezinfikovali ruce.
 • Třída, ve které bude probíhat zkouška, bude během přestávek důkladně vyvětrána, a několikrát denně budeme pravidelně dezinfikovat všechny často používané povrchy.