Výsledky přijímacích zkoušek do 1. ročníku – 1. kolo

Share this article

entrance exam results

Accepted after the first round of entrance exams to Year 1 from 17-18 April and 21 April 2023 / Přijatí do 1. ročníku po 1. kole přijímacích zkoušek ze 17.-18.4. a 21.4.2023:

Year 1 / do 1. ročníku:

221412

221597

221573

221577

221668

221606

221652

221591

221642

221631

221551

221587

221633

221584

221464

221645

221586

221582

221628

221612

221669

221643

221588

221562

221581

221665

221616

221621

221579

221576

221607

221592

Congratulations to successful candidates! / Blahopřejeme úspěšným kandidátům!