Výsledky přijímacích zkoušek do 1. ročníku – 1. kolo

Share this article

entrance exam results

Accepted after the first round of Year 1 entrance exams from 5-6 May, 2021 / Přijatí po 1. kole přijímacích zkoušek do 1. ročníku z 5.-6.5.2021:

Year 1 / do 1. ročníku:

221040
221274
221291
221239
221252
221232
221254
221205
221215
221260
221250
221255
221253
221283
221217
221216
221041
221277
221233
221195

Congratulations to successful candidates / Blahopřejeme úspěšným kandidátům!

Výsledky přijímacích zkoušek do 3. ročníku jsou zde.