Výsledky přijímacích zkoušek do 3. ročníku

Share this article

entrance exam results

Accepted after the first round of entrance exams from 7 May, 2021 / Přijatí po 1. kole přijímacích zkoušek ze dne 7.5.2021:

Year 3 / do 3. ročníku:

221321
221228
221230
221301
221238
221245
221207
221210
220826
221275
221242
221237

Congratulations to successful candidates./Blahopřejeme úspěšným kandidátům!