Výsledky přijímacích zkoušek do 1. ročníku – 2. kolo

Share this article

entrance exam results

Accepted after the second round of Year 1 entrance exams from 21 May, 2021 / Přijatí po 2. kole přijímacích zkoušek z 21.5.2021:

Year 1 / do 1. ročníku:

221316
221288
221311
221296
221249
221021
221221
221247
221185
221203
221091
221268
221286
221278
221289
221183
221226
221231
221209
221187
221211
221271
221004
221204
221325
221269
221045

221243

Congratulations to successful candidates / Blahopřejeme úspěšným kandidátům!