Zájmové kroužky

Pokud student chce svůj kroužek změnit nebo si vybrat další, může tak učinit v pololetí. Studenti 1. až 4. ročníku musí během školního roku navštěvovat alespoň jeden tento kroužek, pokud se neúčastní jiných aktivit mimo školu. Uvědomujeme si, že rozvíjení talentu, záliba v nějakém koníčku, zkrátka zájem o cokoli pomáhá studentům udržovat duševní rovnováhu, proto jsou ECP kroužky tak podstatnou složkou života naší školy.

Více informací viz. kapitola ECA  brožury :more