Zkoumání

ECP/ECES

Univerzitní program

Jedná se o partnerství s programem Východoevropských a středoevropských studií pro cizince na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (ECES).  Tohoto semestrálního programu se účastní studenti z USA a z Erasmu a výuka probíhá v angličtině. ECES nabízí studium humanitních předmětů: dějin umění, gender studies, sociologie, psychologie, literatury, historie, ekonomie a politiky.

Partnerský program ECP/ECES představuje jedinečnou příležitost pro studenty čtvrtých a vyšších ročníků. V rámci tohoto partnerství se mohou účastnit přednášek ECES a okusit univerzitní život. Postup je jednoduchý: Studenti si podle učebních plánů jednotlivých kurzů zvolí jeden nebo dva konkrétní kurzy, které by chtěli navštěvovat, a ECP jim dojedná účast. Studentům ECP jsou za semestr povoleny dvě absence z důvodů návštěvy přednášek na ECES, mohou jich však navštívit i více, pokud to bude mimo dobu výuky na ECP.

Literární festival a Světový den poezie

Literární festival

Každý rok  organizuje Knihovna ECP literární festival oslavující radost ze čtení. Festival trvá celý týden a zahrnuje bohatou škálu inspirativních aktivit, jejichž cílem je seznámit studenty s nejrůznějšími autory a žánry a pomoci jim rozvíjet hlubší zájem o čtení pro radost.Zveme české i zahraniční autory, aby přednášeli a vedli workshopy s cílem inspirovat naše studenty a pomáhat jim objevovat nové myšlenky. V uplynulých letech se studenti mohli seznámit například s: básníkem Harry Bakerem, novinářkou Mary Coulsonovou, spisovatelem Nickem Arnoldem, vědcem Stanislavem Lhotou, spisovateli René Nekudou,  Ivanem Klímou,  Petrem Chudožilovem, Stewartem Moorem, , ekonomem Dr Martinem Elbe. V současnosti nás navštívili Martin Vopěnka, spisovatel, Štěpánka Jislová komiksová ilustrátorka, Jenny Valentine, spisovatel, Ash Dickinson, básník, Mara Menzies, povídkářka, Seth Burkett spisovatel, Karl Nov, básník, Kathryn Evans, spisovatel, Hana Ulmanová,překladatelka, …a mnoha dalšími….

Světový den poezie

Každý rok  kolem 21. března oslavujeme Světový den poezie. Tento svátek poezie byl ustanoven organizací UNESCO proto,  aby lidé oslavili “ jedinečnou schopnost poezie zachytit kreativitu lidského ducha.”  Studenti se při této příležitosti učí nazpaměť básně a ti nejlepší své výkony měří v mezinárodní recitační soutěži ( International Poetry by Heart Competition). V samotný den Světové poezie organizujeme různé kreativní aktivity včetně  předčítání básní. Věříme, že tak přivedeme studenty k lásce k poezii a k poznání, že poezie umí nejlépe zachytit realitu lidského života. 

Roční debata

Každoročně organizujeme debatu na konkrétní naléhavé téma nebo na téma spojené s tématem roku. Diskusní tým tvoří významní externí hosté – odborníci ve svém oboru – l spolu se studenty a učiteli. S předmětem debaty se studenti seznamují průběžně,  předmět je zkoumán a diskutuje se o něm během třídnických hodin. Diskuse jsou vedeny tak, aby studenti měli dostatek informací o tématu a mohli ho co nejlépe posuzovat. Mnoho diskusních témat je kontroverzních, což je skvělá příležitost k tomu, abychom podrobili zkoušce  naši otevřenost a toleranci. Díky debatám se studenti učí, že samotným problémem  není ani tak rozdílnost názorů, jako spíš nedostatek dobré vůle k vzájemnému porozumění a respektu.

Výměna

Studium cizích jazyků by nebylo efektivní bez poznávání kultur a zemí, kde se studovanými jazyky hovoří. Mladí lidé přirozeně milují setkání se svými vrstevníky navzdory jazykovým překážkám, což  výměnnému programu napomáhá.

Po mnoho let organizujeme francouzskou výměnu a vytvořili jsme si pevný přátelský vztah s Lycée Notre Dame de Rezé v Nantes.V nedávné době jsme také navázali spolupráci s  Rivas-Luna Centro de Enseñanza in L’Elian ve Valencii a doufáme, že v příštích letech výměna našich studentů bude stejně úspěšná, jako výměna ve Francii. Naši studenti každý rok tráví týden ve francouzské/španělské rodině a poté francouzští/španělští studenti přijedou do Prahy, aby si užili pohostinnosti rodin našich studentů. Během svého pobytu francouzští/španělští i čeští studenti navštěvují školu svých přátel, takže zažijí výuku v jiné škole i v jiné zemi. Jak francouzská/španělská škola, tak i ECP připravují zajímavé kulturní programy, takže výměna je velmi obohacující zkušeností pro všechny zúčastněné.

Téma roku

Na konci každého akademického roku školní komunita rozhoduje o tom,  jakým tématem se  bude během následujícího školního roku zabývat. Téma se odráží v mnoha aktivitách a školních akcích. Objevuje se ve výuce všech předmětů, což studentům umožní sledovat jeho komplexnost. Prozkoumávání konkrétního tématu také vyučujícím poskytuje příležitost poznávat  interdisciplinární vazby. 

Katedry pořádají k Tématu roku různé aktivity včetně soutěží. Téma školního roku se také odráží na podobě oblíbené Kulturní olympiády – pro studenty je to vždy velká tvůrčí výzva. Téma roku také určuje podobu Literárního festivalu. S tématem jsou spojeny i přednášky a vrcholem ročních tematických aktivit bývá každoroční debata.

V předchozích letech jsme se věnovali například  tématu česko-britských vztahů, internacionalismu, dalšími tématy byly:  svět přírody, technologie, čas, kořeny a hvězda.

Festival umění

Festival umění je příležitostí seznámit se s různými oblastmi umění a díky výtvarným a dramatickým dílnám získat nové dovednosti.  Každoročně se studenti z 1.a 2. ročníku po dobu dvou dnů účastní rozličných workshopů vedených převážně externími specialisty na divadelní umění, hudbu, výtvarné umění a tanec. Studenti se v rámci workshopů také mohou více sblížit s podobně smýšlejícími spolužáky a vytvořit tak nová přátelství. 

Studentům doporučujeme, aby si vybrali workshop, který by jejich schopnosti rozšířil, seznámil je s novými technikami, a tak je a obohatil o novou a jedinečnou zkušenost.  

Na konci druhého dne Festivalu se koná představení, ve kterém studenti předvádí ostatním, co se ve workshopu naučili. Během závěrečného odpoledne jsou také vystaveny práce vzniklé ve výtvarných dílnách předcházejících dvou dnů. 

Tematické týdny

V průběhu školního roku se v třídnických hodinách a na shromáždění školy věnujeme nejrůznějším tématům.  Studenti v celé řadě aktivit mají možnost vyjádřit bez obav svůj názor a také se poučit o různých tématech a  seznámit se s různými perspektivami a různými pohledy na jevy ve společnosti. 

Níže uvedená témata probíráme během tematických dnů:

  • Vůdcovství a vedení
  • Duševní zdraví a midfulness
  • Historie ECP
  • Demokracie a lidská práva
  • Rodina a zdravé vztahy
  • Bezpečnost a bezpečnost na internetu
  • Technologie
  • Rozdílnost a rovnocennost
  • LGBTQI a historie
  • Příroda a životní prostředí
Pracovní zkušenosti

Před covidovou pandemií jsme našim studentům v rámci Programu pracovních příležitostí nabízeli výběrové  pracovní zkušenosti, .v Praze nebo v Londýně. Naši bývalí studenti zažili pracovní atmosféru na tak rozmanitých místech, jako je Dolní sněmovna, Chatham House, Divadlo Orange Tree, ordinace praktického lékaře, právní a investiční firmy v Londýně, společnosti modrých žetonů – “blue chips|”,Deloitte a místní nevládní organizace v Praze. To vše našim studentům poskytovaloco nejlepší výchozí pozici k dosažení kariéry, ve které v budoucnosti rozvinou a uplatní všechny své schopnosti. Program pracovních příležitostí organizovala  nadace The English College Foundation, což je charitativní nadace, která zřídila a stále podporuje ECP. 

Bohužel kvůli covidové krizi byl úspěšný program přerušen a nyní se ho snažíme znovu obnovit. V současnosti pomáháme s výběrem povolání a zprostředkováváme onlinové konzultace. Zároveň vytváříme s rodiči nový program, v němž právě rodiče budou hrát nezastupitelnou roli v nabízení možných pozic našim studentům. Věříme, že se nám tak podaří v nejbližší době na minulý program navázat a obnovit ho dokonce v rozšířené podobě.