12. března budeme vysílat koncert na podporu Stipendia Václava Havla

Share this article

Václav Havel concert

Odkaz ke sledování koncertu je zde:

Chcete-li sledovat toto vložené video, přijměte prosím soubory cookie. statistics, marketing

Již šestým rokem se skupina studentů – stipendistů pod vedením paní prof. Švejdové snaží získat prostředky pro Stipendium Václava Havla, které je určeno romskému studentovi či studentce. 

Tým každoročně připravuje benefiční koncert, aukci a Týden romské kultury, díky kterému se i studenti ve škole více dozvěděli o romské komunitě. 

Nová iniciativa

Loni přípravné práce na všechny akce překazil koronavirus. Studenti se nicméně nedali odradit a celý rok v práci pokračovali. Místo koncertu a aukce připravili pro romské děti výtvarnou soutěž Třikrát co. Díky soutěži se jim podařilo získat nejen obrázky do plánované aukce, ale také cenné kontakty. Soutěž se tak stala novou tradicí. 

První stipendista Marek Horváth, který maturoval v roce 2018 velmi hezky promluvil v pořadu Romey zde.  Na závěr rozhovoru vybídl potenciální uchazeče o Stipendium Václava Havla, aby se nebáli a podali si přihlášku ke studiu na naší škole. 

Program koncertu

Studenti během minulého roku také vytvořili nové webové stránky Stipendia, českou i anglickou verzi. Letos se celý tým rozhodl, že navzdory současné situaci se koncert uskuteční, i když to bude koncert ve virtuální podobě. Studenti oslovili celou řadu romských hudebníků – známých i neznámých, oslovili také významné osobnosti romské komunity a výsledkem je hodinový program, v kterém samozřejmě vystoupí i hudebníci naší školy. 

Týden romské kultury studenti upravili a nazvali jej Týden různorodosti kultur. Umožnilo jim to připravit program, jenž se zabývá problematikou začleňování různých skupin do většinové společnosti hlouběji. Kromě diskuse o pozitivní diskriminaci studenti také shlédnou přednášku paní Angeline Aow o odlišnostech ve vzdělávání a film Miruna.

Týden vyvrcholí již zmíněným koncertem. Doufáme, že bude velkou odměnou za usilovnou roční práci celého týmu Stipendia Václava Havla. Věříme, že se nám letos podaří získat částku, která zbývá na pokrytí šestiletého studia na naší škole, a hlavně doufáme, že se nám podaří najít vhodného romského stipendistu. Budeme moc rádi, když nás v tomto úsilí podpoříte. 

Případné příspěvky laskavě zasílejte na číslo účtu: 481831023/0300. Děkujeme.