Dovednosti pro život

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz pro studenty 1.ročníku je tradiční zimní akcí pořádanou kabinetem tělesné výchovy. V jedinečné krkonošské chatě Smetánka tráví studenti 1.ročníku týden, aby si osvojili základní i pokročilé lyžařské nebo snowboardové dovednosti. Mají tam také mnoho aktivit zaměřených na budování  kolektivu. Také připravují soutěžní představení. Je to jejich první klání kolejí. Vítěze určí ředitel, který tradičně přijíždí studenty na tomto kurzu navštívit.

Seznamovací pobyty v září

Každý student Anglického gymnázia zažije během prvních čtyř let svého studia 8 různých výletů. Výlety nám tak rámují školní rok. Začátkem školního roku to jsou  seznamovací výlety a koncem roku jsou výlety zaměřené více na vzdělávání. Každá cesta je však nějakým způsobem vzdělávací a každá  pomáhá vytvářet zdravé přátelské vztahy prostřednictvím stmelovacích aktivit. 

Během prvního týdne školy se studenti z 1.až 4.ročníku vydávají na výlet do Krkonoš,do západních Čech, do Lužických a do Jizerských hor. Cílem každého pobytu není jen pomáhat novým studentům začlenit se do nové školy a získat nové přátele, ale je to i příležitost pro celý ročník vytvořit silné a přátelské společenství.

Každý výlet  má jiné zaměření, proto jsou aktivity vždy odlišné a někdy bývají náročné. 

Ve 4. ročníku je tématem výletu zkoumání komplikované historie Sudet. Studenti se mohou rozhodnout, zda pojedou na fyzicky náročný výlet do západních Čech, nebo na výlet do  Českého Švýcarska, kde mají možnost se setkat s německými rodáky. 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Studenti, kterým již bylo 14 let, a chtějí si vyzkoušet něco nového, vidět svět a získat za své úspěchy prestižní certifikát, mají příležitost ucházet se o mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Má tři samostatné úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou, což odráží zvyšující se obtížnost a nutné odhodlání podstoupit i těžké úkoly.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je pro studenty výjimečnou příležitostí k získání jedinečných zkušeností a příležitost rozvinout dovednosti v celé řadě mimoškolních oblastí. Propaguje a rozvíjí samostatnost, posiluje schopnosti pracovat v týmu a vést tým. Studenti sami strukturují svůj program a nesou za jeho průběh zodpovědnost. Studenti po dobu stanovenou v závislosti na úrovni certifikátu musí prokázat osvojení si nových dovedností, rozvoj ve sportu a  musí se věnovat charitativní činnosti. To jim dává příležitost začít nové aktivity a ti, kteří v různých aktivitách jen pokračují, v nich mohou dosáhnout nových úspěchů.  Vyvrcholením programu je ovšem expedice s daným úkolem, kterou  studenti musí samostatně připravit. K tomu se musí vyškolit ve všech dovednostech nezbytných k přežití v přírodě včetně první pomoci, čtení map, výstavby kempu a přípravy jídla.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je cenou, která celosvětově nejlépe oceňuje mladé lidi. Díky ní získávají nové zkušenosti, přátele, rozvíjejí svůj potenciál, to vše s nimi zůstává po zbytek života. V rámci tohoto programu mohou studenti rozvíjet činnosti, které již dělají, například sport nebo hru na hudební nástroj. Kromě toho mohou začít dělat něco, o čem vždy snili, ale zatím neměli důvod začít.

A co víc, studenti si sami stanovují své vlastní cíle odpovídající jejich věku, schopnostem a preferencím. Plánují své aktivity tak, aby to pro ně byla zábava a výzva. Krok za krokem dosahují tři úrovně obtížnosti – bronzovou, stříbrnou a zlatou.

Wellbeing

Wellbeing je v moderním světě nesmírně důležité. Na Anglickém gymnáziu dbáme o wellbeing  našich studentů a učitelů,  proto mnoho aktivit wellbeeing podporuje. 

Studenti mají pravidelná setkání v podobě shromáždění a rozšířených třídnických hodin, které jsou zaměřena na wellbeing a zvládání stresu. Na vyšší škole  začínáme školní rok semináři zaměřenými na dechová cvičení a navrhováním optimálního studijního prostředí. Studenti mohou vždy využít odpočinkovou  místnost nebo mohou hovořit se svými třídními učiteli či kterýmkoli členem učitelského sboru nebo týmu pro výchovu a péči, pokud potřebují zvláštní podporu v péči o své psychické zdraví. Během zkouškového období máme též pro studenty k dispozici odpočinkovou místnost pro studenty, kteří touží po tichu a relaxaci.

Mentorský program

Začít v nové škole je vždy znepokojující. Děti se obávají, že si nevytvoří nová přátelství a že vše bude obtížné. Ale všechny tyto starosti zmizí, máte-li staršího kamaráda, na kterého se můžete obrátit a který vám poradí v jakékoliv školní situaci. Na Anglickém gymnáziu se o studenty 1.ročníku starají mentoři – studenti ze 6.ročníku. Pravidelně jednou za měsíc se s nimi scházejí a na svém maturitním plese je oficiálně vítají v ECP. Aby na svou roli byli dobře připraveni, organizujeme pro ně různá školení včetně kursu ochrany dítěte. Je zřejmé, že to je i pro mentory skvělá příležitost vyzkoušet si novou roli. Mentorský program pomáhá mentorům stát se odpovědnějšími a vyzkoušet si, jak důležité jsou pevné vztahy. A pro studenty 1. ročníku je jejich pomoc naprosto zásadní – vstup do nové školy je radostný a beze strachu.