Seznamovací pobyty v září

Každý student Anglického gymnázia zažije během prvních čtyř let svého studia 8 různých výletů. Výlety nám tak rámují školní rok. Začátkem školního roku to jsou  seznamovací výlety a koncem roku jsou výlety zaměřené více na vzdělávání. Každá cesta je však nějakým způsobem vzdělávací a každá  pomáhá vytvářet zdravé přátelské vztahy prostřednictvím stmelovacích aktivit. 

Během prvního týdne školy se studenti z 1.až 4.ročníku vydávají na výlet do Krkonoš,do západních Čech, do Lužických a do Jizerských hor. Cílem každého pobytu není jen pomáhat novým studentům začlenit se do nové školy a získat nové přátele, ale je to i příležitost pro celý ročník vytvořit silné a přátelské společenství.

Každý výlet  má jiné zaměření, proto jsou aktivity vždy odlišné a někdy bývají náročné. 

Ve 4. ročníku je tématem výletu zkoumání komplikované historie Sudet. Studenti se mohou rozhodnout, zda pojedou na fyzicky náročný výlet do západních Čech, nebo na výlet do  Českého Švýcarska, kde mají možnost se setkat s německými rodáky.