Možnosti studia anglického jazyka

Share this article

Chcete se dozvědět více o Vašich možnostech během studia anglického jazyka před a po nástupu do Anglického gymnázia? Prohlédněte si tento interaktivní diagram a podívejte se na informace o následujícím:

  • Vstup, nastavení a kurzy
  • Změna třídy / přesunutí do jiné úrovně
  • Externí zkoušky ve 4. ročníku
  • Vstup do programu IB

Anglický jazyk a literatura

Ať už vyučujeme rodilé nebo nerodilé mluvčí, naším cílem je umožnit každému studentovi rozvíjet své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce. Chceme také podporovat celoživotní radost ze čtení, stejně jako sebejisté používání jazyka v každodenním životě. Díky dovednosti analyzovat literární i neliterární texty se naši studenti seznámí s používáním anglického jazyka v širším kontextu. Získají pevné základy v akademické angličtině a rovněž schopnost vytvářet dobře zpracované písemné texty pro různé účely a publikum. 

Nabízíme komplexní podporu všem studentům, kteří nejsou rodilými mluvčími, hodnotíme jejich potřeby při přijetí a podporujeme je po celou dobu jejich působení na naší škole. Všechny předměty vyučované v anglickém jazyce přispívají k výuce jazyků, rozšiřují slovní zásobu, vysvětlují definice a používají odbornou terminologii v příslušném kontextu. Studenti se naučí používat angličtinu bystře, přesně, s humorem a samozřejmě dosáhnou i technické způsobilosti.

Odkaz na interaktivní diagram