Přednáška Jana Bubeníka na Anglickém gymnáziu

Share this article

30 let svobody

17. listopad roku 1989 byl bezpochyby pro českou historii dnem významným. Po více než 30 letech nám byla tato událost přiblížena Janem Bubeníkem, který vedl zajímavou přednášku jakožto jeden z nejvýznamnějších studentských aktivistů tehdejší Sametové revoluce. Přednáška trvající necelou hodinu a půl posluchače nadchla natolik, že pan Bubeník musel odejít dříve než stihl odpovědět na všechny zvídavé otázky kladené našimi studenty.

Pan Bubeník popisoval průběh revoluce svýma očima. Vyprávěl, jak probíhaly střety mezi demonstranty a policejními jednotkami, ve kterých se sám ocitl. Dále se studenti dozvěděli více o Bubeníkově životě. Vyprávěl například, jak studoval medicínu na Univerzitě Karlově v Praze a později odjel studovat do Spojených států. Podělil se také o své zkušenosti z tehdejší Sněmovny lidu, v níž byl nejmladším poslanecem.

Bylo očividné, že většina studentů měla o tento výklad z historie zájem. Přednáška se obešla bez větších problémů a většina dotázaných studentů si pana Bubeníka nemohla vynachválit.

Michal Vu, student 4. ročníku