Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Share this article

ECP Graduation 2023

Anglické gymnázium v Praze, první IB škola v České republice, byla otevřena v září 1994 jako 6leté gymnázium s vysokou akademickou úrovní, nabízející mezinárodní diplom IB společně s českou maturitou. Jejími zakladateli byli prezident Václav Havel a Jeho královská výsost Princ z Walesu. Slavnostní maturitní večer slouží ke dvěma účelům. Absolventi s vynikajícími výsledky v akademické i mimoškolní práci během studia programu IB jsou oceněni a všem absolventům roku 2023 jsou předána jejich vysvědčení.

V letošním roce je pro nás velkou ctí, že novou cenu Oswalda Kittela za německý jazyk osobně předal pan Oswald Kittel.

NOVÁ CENA V ROCE 2023 – Cena Oswalda Kittela za německý jazyk

Oswald Kittel (zde je jeho proslov) spolupracuje s gymnáziem od roku 2016. Spolu se svými přáteli se každoročně účastní setkání s našimi studenty během školního výletu do České Kamenice zaměřeného na historii. Studenti tak slyší o jedinečných životních příbězích Němců, kteří museli po válce opustit Československo. To jim pomáhá pochopit nelehkou historii Sudet ve 20. století a přispět tak k usmíření.

Chcete-li sledovat toto vložené video, přijměte prosím soubory cookie. statistika, marketing

CENA LORDA HOLMA ZA SLUŽBU KOMUNITĚ – Selma Kaymakci, držitelka Stipendia Jana Barty

Selma je svědomitá a starostlivá studentka Anglického gymnázia a úspěchy dosažené v průběhu minulého školního roku z ní činí velmi zasloužilou vítězku prestižní Ceny Lorda Holma. Vrcholem těchto úspěchů byl projektový management koncertu na podporu Stipendia Václava Havla, na kterém se již několik let podílí. Práce zahrnovala vedení schůzí, organizování různých aspektů programu a pořádání akce samotné. Selma využila podobný soubor dovedností, když byla jednou z hnacích sil školy v reakci na události na Ukrajině v loňském roce. Její tým získal 57 724 Kč pro charitativní organizaci Člověk v tísni. Selminy písemné reflexe (v rámci CAS projektu v programu IB) umožnily nahlédnout do rozsahu práce spojené s touto iniciativou a odkrýt její úsilí a odhodlání pomáhat těm, kteří byli zasaženi válkou. 

To se také opakovalo při finančních sbírkách na humanitární pomoc v reakci na nedávné zemětřesení v Sýrii a Turecku či během týdne zaměřeného na romskou kulturu. Ve snaze změnit způsob, jakým EU řeší rovnost ve vzdělávání, se Selma zúčastnila konference „Claim the Future“ v Evropském parlamentu. Na tuto akci byla pozvána jako česká delegátka v rámci procesu tvorby politiky EU. Setkání se zaměřilo na internetovou bezpečnost pro dnešní mládež a zahrnovalo prezentace a komunikaci s Evropskou komisí a ministerstvem školství. Je možné, že tímto směrem půjdou Selminy budoucí kariérní ambice! 

Selmino nadšení pomáhat těm, kteří to potřebují, je nakažlivé a během posledních čtyř let výrazně přispělo k pozitivnímu a zdravému étosu ve školní komunitě. Nepochybujeme o tom, že Lord Holme by byl velmi potěšen, že Selma obdrží cenu nesoucí jeho jméno.

CENA JANA BARTY – Kryštof Folbrecht, držitel Stipendia prince z Walesu

Kryštof je jedním z nejméně konvenčních studentů, jaké jsme kdy na Anglickém gymnáziu měli. Je nesmírně inteligentní, ale ve svém životním stylu vyrovnaný a skutečný dobrodruh v každém smyslu toho slova. Snaží se přijímat nové výzvy jak akademicky, tak osobně a jeho slunečný přístup k životu zlepšuje náladu všem kolem něj. Jeho loňská dobrovolná práce s ukrajinskými uprchlíky na polsko-ukrajinské hranici byla vynikající a prokázala vůdčí schopnosti přesahující jeho věk. Kryštof navázal skutečné vazby, které přinesly tolik potřebnou naději lidem v nouzi. S několika z nich udržoval kontakt v těch nejnáročnějších podmínkách. Kryštof skutečně ztělesňuje ducha Ceny Jana Barty.